Flyktningestrømmen til Finnmark

Flyktningestrømmen gjennom Russland over grensa på Storskog i Sør-Varanger Kommune øker stadig. Det som begynte med en håndfull flyktninger daglig har nå eskalert, og fredag 9 oktober kom hundre flyktninger over den Norsk/Russiske grensa inn til Sør-Varanger kommune over Storskog grensepasseringssted.

original_1478641816_4460597

Sør-Varanger kommune har på oppfordring fra UDI opprettet et transittmottak med 150 plasser. Kapasiteten er nå sprengt så det er i tillegg opprettet et avlastningsmottak med 120 plasser lokalt i Sør-Varanger kommune. Disse plassene er også fulle i tillegg til at alle øvrige overnattingsplasser og hotellsenger i kommunen er tatt i bruk.

Finnmark Arbeiderparti mener at Sør-Varanger kommune og mottaksapparatet er kommet i en svært vanskelig situasjon på grunn av regjeringens mangelfulle håndtering av flyktningesituasjonen i Finnmark.

Flyktningekrisen må møtes med solidaritet og Finnmark Arbeiderparti vil anmode regjeringen om snarest å sørge for at UDI oppretter tilstedeværelse i Kirkenes for å koordinere arbeidet med logistikk og innkvartering sammen med Politiets Utlendingsenhet. Utlendingsmyndigheten må også raskt sørge for retur av ubegrunnede asylsøkere etter 48-timers regelen.

Finnmark Arbeiderparti forventer at kommunene i Finnmark tar sitt ansvar for å avlaste mottaksapparatet i Sør-Varanger kommune og bosetter sin del av flyktningene, samtidig forventer Finnmark Arbeiderparti at UDI sikrer at beredskap knyttet til blant annet helse blir ivaretatt. Dagens flyktninger skal om kort tid bosettes og integreres i Finnmark. Derfor må norskopplæringen og arbeidstreningen begynne straks. Kommunene må styrkes økonomisk, velferdstjenestene må styrkes og det må ansettes folk i lokale mottaksapparat.

Finnmark Arbeiderparti ber Stortinget og regjering snarest sørge for gode nok rammebetingelser til å takle den akuttsituasjonen som er i Finnmark, med å motta og bosette flyktninger som kommer over den Norsk/Russiske grensa. Situasjonen er alvorlig og vil fortsette utover høsten og involvere mange lokalsamfunn i Nord Norge.