Nå er det vanlige folks tur!

Skrevet av Runar Sjåstad, Marianne Sivertsen Næss og Sigurd Rafaelsen

Vi i Arbeiderpartiet sier at etter valget blir det vanlige folks tur. Etter åtte år med privatisering, sentralisering, og sosiale og geografiske ulikheter som skyter fart, er det på høy tid med et mer rettferdig Norge. I Finnmark har befolkningsnedganger vært stor og vi har mistet mange offentlige arbeidsplasser. 

Vi trenger et nytt flertall til fordel for vanlige arbeidsfolk, ungdom og eldre i hele landet. Det breie lag av befolkninga skal ikke måtte betale store pengeoverføringer til de rikeste gjennom kutt i velferdstjenester, svekkede rettigheter og mindre innflytelse i arbeidslivet.

Enkelte er i ferd med å bli uvanlige rike. De på toppen overtar mer av pengene i landet. Finansavisen kunne for eksempel i sommer avsløre at eierne av henholdsvis Rema og Kiwibutikkene har blitt 62.000 millioner kroner rikere kun på ett år.

For mange kjenner nå urettferdighetene på kroppen. Det er unger som har blitt fratatt støtten til tannregulering og briller. Det er ungdom som må betale stadig økte gebyrer for å ta førerkort. Det er pensjonister som har gått i minus, mens andre har gått i pluss. Forskjellene på folk blir større. Høyreregjeringen gjør de stadig mer urettferdige.

Det vi trenger nå er en regjering som tar den økende ulikheten på alvor, noen som kan snu pilene i riktig retning. De siste åtte årene har konflikten mellom by og land, forskjellen mellom rik og fattig, og andre sosiale skillelinjer blitt forsterket. At vi lever i et stadig mer polarisert land er ikke tilfeldig, det er et resultat av Høyres politikk, som tar fra de svakeste i samfunnet, og gir til dem som har mest fra før.

Arbeiderpartiets politikk er laget av medlemmer, lokallag og folkevalgte fra hele landet. Vi er til for alle som tror på fellesskapet. Vi er til for at alle skal ha like muligheter i Norge. Sammen er vi sterke. Sammen løser vi de største utfordringene. Nå er det vanlige folks tur!

Bilde av Runar Sjåstad, Marianne Sivertsen Næss og Sigurd Rafaelsen