Ingalill Olsen - Fisken er folkets eiendom

En fornybar ressurs som fisken er en økonomisk evighetsmaskin, hvis bestandene forvaltes riktig. Fisken er folkets eiendom, det er AP helt krystallklar på.

Landsmøte

Norges gull er våre naturressurser. Vi har fisk, mineraler, energi i vannkraft, vind, olje, gass, for å nevne noe. Vi har det vi trenger for å greie oss i framtiden.

En fornybar ressurs som fisken er en økonomisk evighetsmaskin, hvis bestandene forvaltes riktig. Fisken er folkets eiendom, det er AP helt krystallklar på.

Allikevel er vi kommet i den absurde situasjonen at sittende regjering, med fiskeriminister Per Sandberg, vil frita trålrederne for sine forpliktelser knyttet til konsesjonsvilkårene. Ikke bare det, han vil gi rederne disse kvotene, nesten vederlagsfritt!

Disse konsesjonene ble gitt fordi fisken skulle leveres og tilvirkes i Nord-Norge, hvor den skulle gi aktivitet og arbeidsplasser på land.

Er disse konsesjonene verdifull? Ja, den konsesjonsbelagte trålfisken utgjør en årlig førstehåndsverdi på ca 1200 millioner kroner. Det er store og attraktive verdier.

Tidligere fiskeriminister fra Høyre, Svein Ludvigsen, omgjorde plikten til å levere til en plikt om å tilby. Enhver forstår at det ikke er det sammen. Hvis du eier både båt og landanlegget så kan du tilby til deg selv og si nei til deg selv. Slik er konsesjonsvilkårene uthult og svært lite av fisken leveres på land i Nord-Norge og bearbeides der.

Trålrederiene selger fisken de får høyest pris for, og er den høyest ved å selge direkte til utlandet, uten å gå om eget industrianlegg på land, ja så gjør de det.

Nå ønsker Høyre og FRP at de skal slippe sine forpliktelser og bestemme selv. Vilkårene er slik: 100 millioner inndras som en engangskompensasjon. Småpenger spør du meg, når de drar inn 1200 millioner hvert år på de samme kvotene.

20 % inndras fra trålere med aktivitetsplikt og refordeles kystflåten i nord.

Hva er fasit? Vi har mistet 80 %, eller for å bruke kilo fisk som målestørrelser, i overkant av 50 millioner kilo fisk, som skulle gi aktivitet i fiskeværene nordpå. Hvem som får gull lottogevinsten er åpenbart.

Per Sandberg vil gi bort fisken som tilhører felleskapet og som tidligere er politisk vedtatt at den skal gi aktivitet og arbeid i Nord-Norge! Dette er en av de tydeligste ideologiske skillesakene mellom H og FRP på den ene siden og Arbeiderpartiet på den andre. Dette er privatisering og klassisk konservativ politikk hvor man tar hensyn til de som har mest fra før.

Er folk i Nord-Norge forbanna? Ja, gjett!  Det er et kystopprør av dimensjoner, med utsagn som ikke kan gjentas sørpå - jeg kan forsikre dere om at det er kraftfullt.

Per Sandberg påstår at han ikke har registrert noe, og det illustrerer regjeringas holdning til Nord-Norge de siste 4 årene, landsdelen er nedprioritert og oversett.

Finnmark krever at pliktene strammes inn og at de opprinnelige konsesjonsvilkårene oppfylles. Vi har aldri krevd ett kg fisk fra noen andre, kun det som er konsesjonsbelagt og skal tilfalle Finnmark. Hvis vilkårene ikke oppfylles, så må konsesjonene inndras og refordeles!

Både Jonas Gahr Støre og vår fiskeripolitiske talsperson Ingrid Heggø fra Sogn og Fjordane har vært klar: pliktene skal innskjerpes og med et så klart budskap fra landets største parti kan kystbefolkninga føle seg trygg på at dette skal ryddes opp i når Arbeiderpartiet kommer i regjering igjen.

Fisken er en av våre viktigste fornybare ressurser, en av de næringene dette landet skal leve av når vår økonomi ikke lenger kan basere seg på oljeinntekter. Fisken tilhører fellesskapet og skal ikke privatiseres!

Ingalill Olsen 

Mobil: 41 43 81 20

Ingalill Olsen på talerstolen.