Å investere for fremtiden

Leserinnlegg av Agnete Masternes Hanssen, Finnmark APs ungdomskandidat til Stortingsvalget og Andrine K. Simonsen, AUF

Vår generasjon kan bli den første som får færre muligheter enn foreldregenerasjonen vår. Dagens unge ser mindre lyst på framtida. I velferdssamfunnet skal vi stille opp for hverandre når ting blir vanskelig. Under den nasjonale dugnaden har unge ofret særlig mye, samtidig som unge blir glemt når krisepakkene legges frem. Nå frykter vi at en hel ungdomsgenerasjon skal tape på koronapandemien.

I dag er nesten 37 000 under 30 år enten helt eller delvis ledig på arbeidsmarkedet, viser statistikk fra NAV. Her i Nord-Norge er 1 av 3 av de arbeidsledige og permitterte unge under 30 år. Koronakrisen har rammet hardt og den har rammet skjevt. Vi unge trenger politikere som tar våre bekymringer på alvor, og vi trenger en generasjonskontrakt som gir løfter om en bedre framtid for oss unge.

37 000 unge utenfor arbeidslivet er et varsku som vi ikke kan ignorere. Antall unge utenfor har økt betraktelig i løpet av det siste året, og de møter et arbeidsliv i stor endring. De møter et tøffere boligmarked som gjør det vanskelig å etablere seg, og det er tøffere å komme seg inn på studier. Har du først havnet utenfor, er det vanskeligere å komme inn.

Det er et paradoks at vi har rekordhøy ledighet samtidig som vi har stor mangel på arbeidskraft. Unge trenger politikere som gir flere muligheter til utdanning, gir oss retten til et hjem og inngang til et trygt og godt arbeidsliv. Det holder ikke at Regjeringen står og ser på at ledigheten vokser, og venter til pandemien er over før de skal komme med løsninger for oss. Vi er bekymra, og vi trenger politiker som kommer med løsninger nå. Unge som mister jobben, mister også muligheter; muligheter for å få bil- og boliglån. Muligheter til å etablere seg. Muligheten til trygge, gode liv. Unge mister starten på resten av livet.

For oss i AUF og Arbeiderpartiet mener vi at noe av svaret unge trenger er en læreplassgaranti som sikrer retten til å fullføre utdanninga si, og sikrer oss fagarbeidere for framtida. Vi trenger et stipend det går an å leve av under studietida, ikke bare lovnader om enda høyere studielån. Vi trenger politikere som tar vår psykiske helse på alvor, og sikrer gode lavterskeltilbud når ting blir vanskelig. Og vi trenger en ungdomsgaranti opp til 35 år som innebærer at alle unge skal ha rett på jobb, utdanning eller annen aktivitet. Ved å investere for framtida, sørger vi for at unge ledige raskt kommer seg tilbake til arbeid eller utdanning. Dette er vårt løfte til dagens unge.

Agnete