FeFos eierskap i Finnmark Kraft AS

Finnmark Arbeiderparti er imot at FeFo skal selge seg ut av Finnmark Kraft AS.

Finnmark Kraft AS er med på å sikre eierskap og verdiskaping av Finnmarks vann- og vindressurser til fylket og fylkets befolkning. Finnmark Arbeiderparti vil alltid føre en politikk som er med på å sikre dette. At finnmarkingen i fellesskap, gjennom sitt eierskap i Fefo og kraftselskapene, har styring med egne ressurser, og dermed også med verdiskapingen og gevinsten av disse, er avgjørende for fylkets framtidige utvikling og utviklingsmuligheter.

Finnmark Arbeiderparti er glad for at FeFo som grunneier i sin tid tok initiativet til å samle kraftselskapene i Finnmark, for å etablere et selskap, der eierne sammen hadde økonomiske ressurser og faglig kompetanse til selv å investere i vindkraft.  Slik hindret disse en utvikling der store nasjonale og  internasjonale selskaper får tildelt konsesjon til våre meget attraktive vindkraftområder, eksproprier områdene våre og tar gevinsten ut av fylket. 

Finnmark Arbeiderparti kommer til å arbeide for å hindre at FeFo nå skal selge seg ut av Finnmark Kraft AS.  

kristina