Vegnettet i Nord-Norge

Geir Ove Bakken og Arne Bergland, fylkestingskandidater Troms og Finnmark

Samferdsel er viktig i den nordligste regionen. Vegnettet er helt avgjørende for bosetting og god næringsutvikling. Ikke minst er dette svært viktig i en del av næringskorridorene.

Riksvegnettet er oppgradert betydelig i den nordlige landsdelen de siste 20-30 årene. Ennå gjenstår strekningsvise utbedringer og flaskehalser i våre 3 fylker. Dette krever ytterligere investeringer.

Etterslepet på fylkesvegnettet i nord er imidlertid økt til nærmere 25 milliarder kroner. Altså, vi får et bedre riksvegnett, samtidig som vi har et fylkesvegnett som forfaller. Dette kan vi i Arbeiderpartiet ikke akseptere. Vi vil gjøre noe med det. Mye av folk og samfunn i nord er avhengig av et velfungerende og trygt fylkesvegnett i næringskorridorene ut mot kysten.

Forslaget til Nasjonal TransportPlan (NTP) som fremlegges fra Høyre/FRP regjeringen i 2021 må inneholde en reform som bidrar til betydelige investeringer i fylkesvegnettet. Etterslepet på fylkesvegnettet er også et statlig ansvar. Landet er styrt av en blå regjering som «sultefôrer» fylkeskommunene, mens de rikeste får dyttet skattekutt i milliardklassen i sine lommer. Er det slik vi ønsker å prioritere de store pengene?

Fylkeskommunene i nord er godt drevet. Et låneopptak som tar et oppgjør med etterslepet på fylkesvegnettet er rett og slett ikke mulig uten en statlig reform. Vi i Arbeiderpartiet har ikke tenkt å se på at næringskorridorene forfaller og at nødvendig skredsikring ikke prioriteres.

Fylkestings- og kommunevalget er avgjørende for å få gode kandidater som vil bygge og vedlikeholde infrastruktur i nord. Våre kandidater vil oppgradere fylkesvegnettet og skredsikre våre veier og vi håper på din stemme ved valget.Et viktig valg mot å skifte ut høyre/FrP regjeringen i 2021.

Godt valg.

geir ove
arne bergland