ARBEIDERPARTIET SATSER PÅ INFRASTRUKTUREN I FINNMARK

Leserinnlegg av Runar Sjåstad, 1.kandidaten til stortinget

Arbeiderpartiet har en plan for Finnmark. I den nylig framlagte Nasjonal transportplan for 2022-2033) har Arbeiderpartiet ambisiøse planer for Finnmark.

Vegene skal rustes opp. Korridoren fra Hammerfest til finskegrensen, Kivilompolo, skal utbedres.  Det betyr at rv 94 fra Hammerfest til Skaidi skal ferdigstilles. Kløfta skal rassikres og utbedres, og Sennalandet skal utbedres slik at vinterregulariteten øker.

I 8 år har Erna Solbergs regjering knapt gjort noe på denne strekningen. Pr. i dag er det kun ett prosjekt i Finnmark; Skarvebergtunnelen.

Finnmarksentreprenørene skal få jobb igjen, fordi Arbeiderpartiet ønsker å dele opp kontraktene slik at ikke bare store kontraktører kan få oppdragene.

Det er satt av midler til opprusting av fylkesveger, og ikke minst midler til rasutsatte områder.

Erna Solbergs regjering har overført utbygging av fiskerihavnene til fylkeskommunene, uten at penger har fulgt med. Det har vært full stopp i utbygging av fiskerihavner. Det ønsker Arbeiderpartiet å gjøre noe med. Vi har i vår Nasjonale transportplan satt av 1, 8 milliarder kroner som fylkeskommunene kan søke på for å få fart i ut bygging av fiskerihavner langs kysten.

Sittende regjering har foreslått en del innseilingsmidler til Kystverket, noe vi støtter fullt ut. Det blir utbedring av molo i Vardø, oppstart av fiskerihavna i Kjøllefjord og mindre tiltak i Gamvik og Kamøyvær. I tillegg til dette kan flere kommuner nå starte søknadsprosess mot Troms og Finnmark fylkeskommune for å få realisert sine prosjekt.

Veger, havner og flyplasser er viktig i Finnmark. Vi har verken tog eller trikk, så for oss er vegutbygging, gode flytilbud og effektive og funksjonelle havner det som gjør at Finnmark kan videreutvikle sine fortrinn og styrke sitt næringsliv.

Arbeiderpartiets forslag i Nasjonal transportplan vil bidra til det.

Runar