Optimisme i Finnmark – går det egentlig an?

Linda Beate Randal, 1.kandidat ved fylkestingsvalget

Hvordan vi i Finnmark skal møte fremtida er det ganske mange ulike meninger om. De fleste av oss er vel ganske så fornøyd slik vi har det i hverdagen. Hyggelige naboer, behagelige strømpriser, en OK jobb med gode kolleger og fine helger med skuterkjøring, hyttekos, bærplukking, en pubtur i ny og ned. Det eneste er været, det kunne vel kanskje vært litt bedre…

Javel, hvorfor skal vi da endre på noe? Nei, vi må ikke det, men problemet er at hvis vi ikke gjør noe, så vil vi etter hvert kraftig forsterke den aldersutviklingen vi nå ser i befolkningen. Vi blir stadig flere eldre, samtidig som barnekullene blir mindre og mindre. En utvikling som blir veldig vanskelig å håndtere for de få unge som etter hvert skal ivareta alle oss eldre.

En analyse gjort for kommunene i Nord-Varanger konkluderer med mer enn en halvering av folketallet innen år 2100, hvis ikke viljen til endring og utvikling i mye større grad preger de beslutningene vi tar.

Det betyr at vi må gjøre tiltak for å beholde og tiltrekke oss unge mennesker, og de fleste av disse stiller ganske så store krav for at det skal være aktuelt. Vi må kunne tilby interessante og godt betalte jobber, gode kulturtilbud, gode boforhold, sentra med urbane kvaliteter og selvfølgelig gode kommunale tjenester og tilbud.

Offentlige arbeidsplasser er en viktig brikke i et slikt bilde, men uten i tillegg å kunne tilby arbeid i interessante private bedrifter, så vil ikke dette være mulig. Mangfold er en forutsetning for å lykkes med en slik snuoperasjon.

I tillegg så må vi derfor fysisk tilrettelegge for nyetableringer og ny industri. Vi må også ta inn over oss er at ny industri i dag betyr grønn industri, og grønn industri betyr grønn kraft. Den kan vi kun produsere fra det naturen selv har å by på gjennom de evigvarende ressursene vann, sol og vind. Solenergi, optimalisering av vannkraftverk og økt fokus på enøk kan alle bidra i en slik utvikling.

Vi kan ikke grave oss ned i pessimismen. Det er mulig for oss å bygge solide samfunn og gode liv i Finnmark. Det har vi gjort før.

Så ja, det går an å snu vår negative befolkningsutvikling. Det er ingen naturlov som sier at folketallet må gå nedover. Det er ingen naturlov som sier at ungdommen må flytte bort. Politikk betyr noe.

Arbeiderpartiets prosjekt er et positivt prosjekt. Vi har vist før at vi kan bygge gode samfunn i Finnmark. Og jeg er helt sikker på at vi kan gjøre det, igjen.

Det er uansett ingen tvil: Å brette opp ermene og ta i et tak, kommer til å ta oss mye lenger enn å grave oss ned i pessimisme.

Bilde av Linda