Handlingsplan mot sosial dumping

Trygghet og gode vilkår i arbeidslivet er avgjørende for et velfungerende samfunn. Selv om livet ikke bare er arbeid bruker de fleste 8 timer om dagen på jobb, en tredjedel av livet tilbringer vi på arbeidsplassen.

Mange i Norge har en god jobb som man trives i, men det gjelder ikke alle. Alt for mange opplever å bli utnyttet. For mange opplever å ikke få utbetalt det de har fått lovet. For mange opplever å bli gående på midlertidige kontrakter eller som innleide eller som selvstendig næringsdrivende når de både ønsker og har rett på fast jobb med den tryggheten det innebærer. For mange opplever at de står på for en arbeidsgiver som ikke står på for dem.

Slik skal vi ikke ha det i Norge. Vi skal ha et seriøst og velorganisert arbeidsliv.

Men et godt arbeidsliv kommer ikke av seg selv. Et godt arbeidsliv krever at vi tar grep når vi ser utfordringer som oppstår. I 8 år har vi hatt en regjering som har tenkt at vi ikke trenger å gjøre noe fordi mange tross alt har det godt. Men at mange har det bra hjelper ikke de mange som ikke har det godt nok. Etter mange år med høyreregjering er det nå behov for en endring.

Nå har vi fått en arbeiderpartiledet regjering som tar utfordringene i arbeidslivet på alvor. Vi har en regjering som allerede har styrket retten til fast ansettelse og som for tiden strammer inn på reglene for innleie og for å styrke retten til heltidsansettelser. En regjering som satser på det organiserte og trygge arbeidslivet, den norske modellen.

Nå tar regjeringen nye grep i form av en handlingsplan mot sosial dumping. Det holder ikke å bare endre på lover og regler når vi ser useriøse aktører som bryter reglene og slipper unna med det. Vi må sørge for at useriøse og kriminelle aktører ikke slipper unna med sine forbrytelser.

Arbeidstilsynet må styrkes så de faktisk har ressurser til å følge opp tips og mistanker om aktører som bryter med lover og regler. Vi må gi tilsynet sterkere verktøy for å gjøre jobben. Ikke minst må vi ha gebyrer og straffer som faktisk svir. Det holder ikke å ta skurkene dersom de betaler mindre i bøter enn de tjener på å bryte reglene.

Et trygt arbeidsliv for alle kommer ikke av seg selv, det er ikke noe vi bare kan ta for gitt her i Norge. Vi må jobbe kontinuerlig for å sikre det og det er en oppgave dagens regjering tar på alvor.

runar