Trygge og solide dansegulv

Christian Bergeton Klaussen, 2.kandidat til fylkestingsvalget

Den største utfordringen fremover er at vi blir færre og færre Finnmarkinger. Vi får en stadig eldre befolkning i Finnmark. Og at vi blir færre unge folk som meg, Mariell og Roar som stiller som ordfører- og varaordfører for Arbeiderpartiet i Porsanger. Flere unge som oss reiser sørover og kommer aldri tilbake. Det blir færre elever i den videregående skolen. Og kun Alta som vi er i nå har befolkningsvekst. Over tid er det alvorlig.

Den gode nyheten er at det kan løses med politiske virkemidler. Og den endra bedre nyheten er at det er sosialdemokratiske løsninger som er best for Finnmark og for å møte dette. Markedet vil aldri bidra til dette. Markedet er en god tjener, men en dårlig herre. Men politisk styring og hvis vi spiller kortene riktig kan det gjøre det.

Derfor har Finnmark Arbeiderparti lansert et hårete mål.  Vi skal være 90 000 finnmarkinger i 2055. Og vårt viktigste svar for å greie dette og for å få befolkningsvekst i Finnmark er arbeid, arbeid, arbeid. For arbeid har alltid vært det viktigste svaret for å skape sosial utjevning, vekst og velferd i vårt samfunn. Og fordi vi må skape for å dele.

Vi må skape for å kunne dele

Vi må utnytte ressursene vi har til å skape nye jobber og samtidig bidra til bolyst. Folk trenger en jobb å gå til, men mennesker trenger også meningsfylte liv etter at arbeidsdagen er over. Vi må dermed skape nye arbeidsplasser og samtidig bidra til å lage attraktive lokalsamfunn slik at folk kan arbeide og leve sine liv i Finnmark.

Skal vi skape vekst må vi ha et aktivt fylke som bidrar til at vi skaper nye jobber. Vi trenger en fylkeskommune som nettopp legger til rette for at vi skaper nye arbeidsplasser og bidrar til at vi blir flere Finnmarkinger.

Arbeid skaper velstand og trygghet

Finnmark kan leve framover av å redde klima. Men da fordrer det igjen at grunnleggende infrastruktur er på plass. Man kan ikke kjøre med et vogntog om ikke veibredden er på plass. Derfor er det så viktig at vi bygger 420 kv linja fra Skaidi til Varangerbotn. Det handler om infrastruktur og at man nettopp skal ha samme mulighet til å utvikle grønn industri og være like konkurransedyktig som i Sør-Norge. Vi ber ikke noe mer enn andre. Derfor er det svært gledelig at regjeringen har lagt fram kraftpakke for Finnmark. Det vil gi oss mulighet til å utvikle Finnmark og legge til rette for nye arbeidsplasser. Realisering av 420 kv linje fra Skaidi til Varangerbotn er derfor særdeles viktig. Det at Regjeringen vil prioritere behandling av linja vil gi nye store industrimuligheter for Finnmark.

For å nettopp kunne tilrettelegge for vind, havvind og grønt hydrogen.  For at vi skal få ny industri på plass kreve det derfor at vi får på plass infrastruktur i hele Finnmark. Vi kan ikke havne i bakleksa når det grønne skifte trår til. Da kan vi skape ny industri i hele Finnmark og bidra til at Finnmark tar del i hele energikjeden.

En mulighetsstudie utført av Troms og Finnmark fylkeskommune viser at det i 2045 kan produseres 1108 tusen tonn med blått og grønt hydrogen nettopp i Finnmark. Dersom vi spiller kortene våre rett. Noe som vil kunne bety en verdiskapning på 23 mrd i året og mellom 1500 til 1800 årsverk. Det grønne skifte kan dermed gi nye muligheter for vekst og bidra til at vi når målet om 90 000 Finnmarkinger innen 2055.

Vi trenger meningsfylte liv

Folk i Finnmark trenger arbeid for at vi skaper vekst i lokalsamfunn. Men folk i Finnmark trenger også noe meningsfylt i hverdagen, etter arbeidstid. Kultur og idrett kan bidra til bolyst, tilhørighet og god folkehelse. Det gjør at vi trives og føler mening i hverdagen.

Kultur og idrett er limet i samfunnet og gir oss røtter. Kulturen forteller noe om oss selv. Den gir livet vårt mening. Kultur gir oss noe å leve for samtidig som det gir rom for refleksjon og læring. Kultur gir samlingsplasser og møteplasser hvor Finnmarkinger kan treffe hverandre. Kulturen forteller også hvem vi Finnmarkinger er. Gode opplevelser innenfor kultur og idrett bringer oss sammen og gjør livet godt å leve.

Lik mulighet for utdanning for alle

Det kanskje aller viktigste ved siden av arbeid for å sikre bosetning er at vi sørge for å gi alle ungdom i Finnmark en god utdannelse. Slik at vi kan få kompetent arbeidskraft i Framtida. At vi får flere til å gjennomføre. Skal vi bidra til befolkningsoppgang og til det grønne skifte. Trenger vi de kloke hodene.  

Samtidig vet vi at vi får færre elever i Finnmark framover det blir en utfordring. Vi peker derfor på at merkantile og skoleledelse må kunne ses på.  Og at vi samtidig ønsker å ha digitale løsninger for distriktene.

Vi ønsker derfor å ha en desentralisert struktur og samtidig videreutvikle losa og digitale løsninger. Samtidig må vi sikre at våre elever får en best mulig utdannelse og får kompetanse til å møte framtida.

Vi må sørge for at elever kan ha praksis i bedrifter og styrke samarbeidet mellom skole og næringsliv. Det vil gi eleven verdifull kompetanse og kunne gi næringslivet mulighet til å rekruttere å styrke eleven sin opplæring og kompetanse. Skole er vårt viktigste virkemiddel for å bidra til like muligheter og slik at alle kan lykkes til å nå sine mål.

Dansegulv

Derfor er jeg sosialdemokrat og medlem i Arbeiderpartiet. Fordi jeg tror på at vi tar ansvar for hverandre. At vi alle skal bidra. Å gjøre vår plikt og kreve vår rett. På solidaritet oss mennesker imellom. På trygghet og fellesskap.

Finnmark har uante industri muligheter. Både innenfor grønn ny industri, fiskeri og havbruk, mineraler og bærekraftig reiseliv. Hvis vi spiller kortene riktig kan vi nettopp bidra til at vi får 90 000 finnmarkinger innen 2055 hvor vi kan skape nye jobber, og gi folk meningsfylte liv etter arbeidsdagen er over.

Vårt mål er ikke å gjøre Finnmarkinger lykkelig. Vårt mål er å skape trygge solide dansegulv, som Finnmarkinger selv kan danse sine liv på.  

Bilde av Christain