Årsmøte i Finnmark Ap

Lørdag 12. og søndag 13. mars avvikler Finnmark Arbeiderparti sitt årsmøte på Arktisk kultursenter i Hammerfest med møtestart kl. 1100. Arbeiderpartiets sentralstyre er representert med Ingvild Kjerkhol, i tillegg til fylkespartilederen.

original_1478640692_4296563

Årsmøte består av 60 delegater fordelt på kommunepartiene etter medlemstall ved siste årsskifte. AUF i Finnmark har i tillegg 7 delegater. I tillegg til de 67 delegatene med fulle rettigheter i årsmøte deltar fylkespartiets styre og fylkestingsgruppa. Våre ordførere, sametingsrepresentanter og stortingsrepresentanter fra Finnmark er invitert som gjester på møtet. I tillegg er det gjester fra våre nabofylker, fagbevegelsen og de største næringsorganisasjonene i fylket. Totalt nærmere 100 deltakere.

Arbeiderpartiets sentralstyre er representert på årsmøte med stortingsrepresentant Ingvild Kjerkhol fra Nord-Trøndelag, (bilde vedlagt). Ingvild har et spesielt ansvar i den pågående programprosessen for arbeidet med distriktspolitikken i det nye stortingsvalgprogrammet til partiet. Hun holder innledningen om den politiske situasjon, lørdag etter åpningen av møtet.

Av de viktigste politiske sakene på møtet knytter det seg spenning omkring debatten om organiseringen av framtidens videregående skole i Finnmark. Reaksjoner på Statoils konseptvalg for Johan Castberg – feltet og Sametingets nei til Nussir er også ventet å få oppmerksomhet. Et årsmøte i Finnmark Ap uten at fiskeri er tema er heller ikke sannsynlig. Regjeringas sjømatindustrimelding får i disse dager sin sluttbehandling i Stortinget og det forventes klare råd fra årsmøtet på den saken.

Valgkomiteen til årsmøte er klar med sin innstilling og de foreslår gjenvalg på fylkespartiets ledelse.

Ingalill Olsen fra Måsøy som leder, Alf E. Jakobsen fra Hammerfest som nestleder, Aina Borch fra Porsanger som studieleder og Ståle A. Olsen fra Båtsfjord som styremedlem. Valgkomiteen har også funnet plass til nye fjes i styret og foreslår Bente Haug fra Alta som styremedlem og leder av kvinnenettverket, Tomas Sagen fra Lebesby som styremedlem og Torill Klogh fra Tana som styremedlem.