Hjelper Savio hjem

- Vi vil gjerne bidra til å ”hjelpe Savio hjem”, sier Ragnhild Vassvik, fylkesvaraordfører (Ap). Fylkestinget bevilget torsdag 1 million kroner for å bidra til Savio-museets kjøp av en unik samling.

original_1478641516_2163763

- John A. Savio var en av de første samiske billedkunstnere, og har betydd mye for de som kom etter ham, sier Vassvik. Han var også en av de få finnmarks-kunstnerne i sin tid.

Dessverre døde Savio så altfor ung. Han etterlot seg imidlertid en rikholdig arv. Av dette er en stor andel, over 400 verker, i privat eie og skal nå selges.

Saviomuseet i Sør-Vanger kommune har allerede en vesentlig samling av Savios produksjoner. Ved at denne nå kompletteres, vil det også kunne skape grunnlag for mer aktivitet kommer til Finnmark.

– Nå som Savio-samlingen blir så komplett, vil det være naturlig, ja kanskje nødvendig, at de som skal lære om, og forske på, Savios liv og produksjoner, komme til Sør-Varanger, sier Vassvik. – Slik bidrar vi også til at forskning på finnmarkstemaer faktisk skal foregå i Finnmark.