Rask hjelp når du trenger det uansett hvor du bor

Leserinnlegg av Marianne Sivertsen Næss, 2.kandidat til Stortinget

Folks trygghet avhenger av at hjelpen kommer når de trenger den. Nestleder i Fagforbundet, Sissel M. Skoghaug skriver i et debattinnlegg 10. februar at bilambulansene trenger økte ressurser. Det er jeg helt enig i.

Som 2.kandidat til Stortinget for Finnmark Arbeiderparti vil jeg jobbe hardt for at helsebudsjettene økes, slik at vår felles offentlig helsetjeneste styrkes og er tilgjengelig for alle uansett hvem de er, og hvor de bor.

Bilambulansen, en bærebjelke i akuttberedskapen

Skoghaug viser til tall som sier at antallet ambulanser går ned samtidig som antall oppdrag går opp. Tjenester sentraliseres, og ambulansen er stadig sjeldnere først på ulykkesstedet. En slik utvikling bidrar ikke til økt trygghet for befolkningen, heller tvert imot.

Finnmark er en region med store avstander og en spredt befolkning. Bilambulansene, med helsepersonell med høy kompetanse, pluss de lokale legevaktene, er bærebjelken i akuttberedskapen.  Det er disse som avgjør om folk får hjelp der de bor. Så er ambulansefly, helikopter og redningshelikopter uten tvil en viktig tilleggsressurs.

Responstid

Arbeiderpartiet vil forskriftsfeste responstider for ambulansetjenesten og sette en standard for kompetanse og akuttmedisinsk utstyr i ambulansebilene og på ambulansebasene.  

I Nord-Norge er det vanlig med hjemmevakt for ambulansepersonell. Det betyr at ambulansepersonellet tar med seg ambulansen og vakttelefonen hjem når de har vakt. Bruk av hjemmevaktordning i ambulansetjenesten gjør at responstiden blir dårligere. Tid som pasienten taper på.

Erfaring viser at hjemmevakt er vanskelig forenlig med nasjonale anbefalte responstidskrav. Ved innføring av tilstedevakt på stasjon vil responstiden forbedres.  

Skal vi styrke ambulansetjenesten så må hjemmevakten reduseres og fjernes på større stasjoner. Bruk av tilstedevakt og stasjoner som er store nok til at det kan utvikles et godt fagmiljø, forbedrer responstid og øker rekruttering av ambulansepersonell.

Ingen tid å miste

Som en ambulansearbeider så treffende sa: «Vi kan drive med masse trening og kjøpe dyrt medisinsk utstyr. Men tiden fra sykdom eller skade inntreffer, til den første livreddende hjelpen kommer er ubetalelig. Den er faktisk helt avgjørende».

I en sterk, offentlig helsetjeneste er fagfolkene selve nerven og den ressursen vi må ta best vare på. Det gjelder også våre ambulansearbeidere, som hver dag går på jobb og sikrer vår alles trygghet om at hjelpen kommer når vi trenger den. For Arbeiderpartiet er dette avgjørende, vi må sikre en ambulansetjeneste som kommer når det virkelig haster. Det handler om prioriteringer. Vi velger å øke helsebudsjettene fremfor å gi skattekutt til de rikeste.

Marianne