Arbeiderpartiet er garantist for EØS-avtalen

Skrevet av Runar Sjåstad, 1.kandidat

Norge har en EØS-avtale som sikrer oss markedsadgang til hele det store EU-markedet. Det betyr mye for Finnmark. EØS-avtalen omfatter ikke fiskeri- eller landbrukspolitikken. Norge har sin egen fiskeri- og landbrukspolitikk, men gjennom EØS-avtalen gjelder de fleste prinsippene for bl.a fiskerinæringa.

Det har vært mye diskusjon om Norges forhold til EØS-avtalen, og særlig Senterpartiet har vært mot den gjeldende avtalen. SP ønsker at vi skal avtale med hvert enkelt land og på den måten få bedre og billigere tilgang til andres markeder. 

17.juni 2021, like før Stortinget gikk fra hverandre behandlet Stortinget den framforhandlede avtalen mellom Island, Lichtenstein, Norge og Storbritannia.

Storbritannia er et svært viktig marked for Norge, og ikke minst en viktig handelspartner. Et eksempel fra fiskerinæringa er hvor stort det ikoniske fish & chipsmarkedet er for vår eksport av hyse. 

Avtalen ble vedtatt i Stortinget, men det var helt klart at dette er en avtale som er dårligere enn den tidligere EØS-avtalen vi hadde med Storbritannia. Norge hadde forhandlet i over 1,5 år, men måtte konstatere at Storbritannia ikke var interessert i å imøtekomme Norges behov i større grad.

Fra 1.1.2022 vil vi ikke ha felles veterinærregler og det betyr at det blir tidkrevende grensekontroller, ikke minst vil det ramme fisk som har det travelt med å nå markedene.

Senterpartiets retorikk om at Norge er tjent med handelsavtaler med hvert enkelt land er gjort til skamme. Vi har fått en avtale med Storbritannia, men den er betydelig dårligere for Norge enn det vi hadde gjennom EØS. Norsk næringsliv kan risikere å møte nye handelshindringer og dårligere adgang til det britiske markedet enn da Storbritannia var medlem av EU.

EØS-avtalen er ikke perfekt, men Arbeiderpartiet kan konstatere at den hittil har tjent oss bedre enn de som påstår at byråkratiske forhandlinger med hvert enkelt land skal gi oss bedre fordeler markedsmessig. I praksis har EØS-avtalen gått opp til eksamen og bestått. Frihandelsavtalen med Storbritannia er vedtatt, men Senterpartiets drømmer om gode frihandelsavtaler er knust.

Bilde av Runar Sjåstad