Nussir må igangsettes

Næringsdepartementet godkjente den 14.februar 2019 driftskonsesjonen til Nussir ASA om gruvedrift i Kvalsund kommune. Finnmark Arbeiderparti stiller seg bak avgjørelsen og viser til at den er i tråd med tidligere vedtak i Finnmark Arbeiderparti.

Nussir saken har vært i utredning i over 10 år, og anses som svært godt utredet. Her har ulike hensyn og meninger blitt drøftet. Finnmark AP har tillit til at vilkårene som er stilt i utslippstillatelsen fra Klima- og Miljødepartementet av desember 2016, samt de avbøtende tiltak som er stilt i driftskonsesjonen av 14.februar 2019, tar hensyn til både miljø og reindrift.

Gruveetableringen i Kvalsund vil gi etterlengtede lokale og regionale ringvirkninger og arbeidsplasser.