Vi har farget Nord-Norge rødt!

Arbeiderpartiet har vunnet valget i Norge, og farget hele Nord-Norge rødt! Finnmark Arbeiderparti takker alle som har stemt på oss og støttet vår politikk og våre hovedsaker som er skole, helse, arbeidsliv og utnyttelse av lokale ressurser i fylket vårt.

original_1478641510_459184

Finnmark Arbeiderparti har hatt fokus på et anstendig arbeidsliv, arbeide mot sosial dumping i arbeidslivet og kampen mot privatisering i kommunene og fylkeskommunen. Dette har finnmarkingene respondert positivt på. Det så vi når valgresultatet var klart.

Finnmark Ap har fått 17 mandater på fylkestinget, 1 fra rent flertall. Ap danner flertall sammen med SV og KrF og vil lede fylkeskommunen i tråd med vår politikk. Ap har fått over 50 prosent i 8 av fylkets 19 kommuner og det ser ut som vi kan få ordfører i svært mange av kommunene. To kommuner utmerket seg med et fantastisk resultat med Berlevåg på 74,8 % og Hammerfest med 71,1 %.

Dette fantastiske valgresultatet skal vi bruke til å drive god sosialdemokratisk politikk i de kommuner som vi leder. Vi vil ikke privatisere offentlige arbeidsplasser. Derimot vil vi satse på fellesskapsløsninger til det beste for ei god samfunnsutvikling. Vi ønsker at Finnmark sine naturressurser skal gi aktivitet og arbeidsplasser i Finnmark.

Finnmark er et kulturelt mangfoldig fylke. Vi er stolt av vår kultur og ønsker at Finnmarks mangfold skal synes i det offentlige rom. Arbeiderpartiet er et ansvarlig parti som kommer til å lede fylkeskommunen og de kommunene vi styrer trygt og stabilt.

Finnmark Arbeiderparti har som mål å være en premissleverandør i nordområdepolitikken.

Vi tar det grønne skiftet på alvor på kommunalt og fylkeskommunalt nivå. Distriktspolitikk er viktig for oss, og Finnmark Arbeiderparti vil bruke sin mulighet i partiet sentralt til å styrke og videreutvikle distriktspolitiske virkemidler. Vi har fått nok av finnmarksfiendtlig politikk fra den blåblå regjeringa og finnmarkingene viste gjennom valget at de har sagt nei til regjeringas demontering av Finnmark!