En god alderdom med Arbeiderpartiet i regjering

skrevet av Runar Sjåstad, 1.kandidat

Arbeiderpartiet vil at alle skal ha en god alderdom. Vi vil sørge for en trygg og god hjemmetjeneste for alle som trenger det, uavhengig av bakgrunn, adresse og lommebok. Vi vil ha en hjemmetjeneste som bidrar til aktivitet og holder folk friskere, og som skaper trygghet, fordi de som kommer hjem til deg, kjenner deg og din historie. Vi ønsker ikke at privatisering, kjøp og salg skal få dominere eldreomsorgen – de eldre fortjener trygghet og valgfrihet for det som betyr noe i livet.

Vi snakker mye om at det stadig blir flere eldre. Og det er sant: Innen 2060 vil det være dobbelt så mange over 70 år, tre ganger så mange over 80 år og fem ganger så mange over 90 år. Det betyr at de neste årene vil mange flere eldre bo hjemme. Vi skal ta på alvor konsekvensene dette vil ha for velferdsstaten, men vi må heller ikke glemme det aller viktigste, nemlig den gode nyheten: Vi lever friskere liv, og vi lever lengre liv. Det er bra!

Selv om mange fremdeles vil trenge en trygg sykehjemsplass, gjør denne utviklingen at det blir ekstra viktig å sikre gode hjemmetjenester i hele landet. Så lenge man kan og vil leve et godt liv hjemme, skal man få hjelp og tilrettelegging for det.

Høyreregjeringen har strammet inn kommuneøkonomien og gjort det vanskeligere for kommunene å tilby en god og verdig eldreomsorg, samtidig som de har satt døra på vidt gap for private tilbydere som driver kommersielt. Dette er oppskriften på dårligere kvalitet, fordi tjenestene stykkes opp og i stor grad bemannes med ufaglærte i deltidsstillinger. I Sverige har de organisert det slik i ti år, og konsekvensene er alvorlige: I sluttrapporten til den svenske koronakommisjonen kommer det fram at private sykehjem har vært mer utsatt for koronasmitte, fordi de har mange deltids- og timelønnede ansatte, som jobber flere steder og tar med seg smitten fra sykehjem til sykehjem.

Nå må norsk eldreomsorg få et løft, og det må handle om trygghet og god behandling – ikke innføring av fikse markedsmodeller der vi setter bestemor ut på anbud. Vi må ha gode hjemmetjenester med ansatte i hele, faste stillinger – hjemmetjenester som gir folk tryggheten de trenger, og mulighet til å bo hjemme så lenge som mulig.

Derfor gir Arbeiderpartiet ti løfter til eldre som vil bo hjemme:

- Alle over 75 år skal tilbys et forebyggende hjemmebesøk

- Én dør inn til kommunale tjenester for brukere og pårørende 

- Aktivitetsgaranti for eldre: minst en time i uka til aktivitet utenfor hjemmet

- Egen finansiering for å øke antallet plasser med dagtilbud for personer med demens

- Tilby GPS-sporing til alle med demens, som en del av et løft for velferdsteknologi

- Flere nye typer boliger for eldre, som bokollektiv, eldretun og tilpassede boliger med bemanning 

- En hjemmetjenestereform som gir faste team som kjenner deg og din historie

- Eldre med behov for tilrettelegging skal få sykehustjenester med seg hjem

- En opptrappingsplan for heltid og bemanning i eldreomsorgen

- Stoppe høyreregjeringens forslag om privatisering av norsk eldreomsorg

I åtte år har høyreregjeringen gitt milliarder i skattekutt til de med mest fra før. Arbeiderpartiet vil bruke de store pengene på gode velferdstjenester til vanlige folk i hele landet, slik at vi blant annet sikrer en god og trygg eldreomsorg her i Finnmark, enten du skal bo hjemme lenge eller du trenger en sykehjemsplass. Det betyr noe hvem du stemmer på, og 13. september kan du stemme på Arbeiderpartiet for sterkere fellesskap og mindre forskjeller. Godt valg!

Bilde av Runar Sjåstad