Luftambulansetjenesten HF må bryte avtalen med Babcock !

I likhet med Legeforeningene i Troms og i Finnmark mener Finnmark Arbeiderparti at Luftambulansetjenesten HF må bryte den inngåtte avtalen med Babcock. Finnmark Arbeiderparti mener at det er helt uakseptabelt å ha en situasjon der beredskapsnivå og innbyggernes liv og helse er i spill. Helseministeren må ta ansvar og umiddelbart bringe oss ut av denne situasjonen. Den back-up løsningen som helseministeren lanserte på lørdag er langt fra god nok. Forsvarets helikoptre er verken designet eller bemannet for ambulansevirksomhet.  

Finnmark Arbeiderparti aksepterer ikke B-løsninger for innbyggerne i Finnmark. Finnmark Arbeiderparti mener at det framstår som åpenbart at det er gjort for dårlig arbeid med både anbud og tildeling av anbud. Helseministeren Høie, som øverste ansvarlige, må derfor sørge for at Luftambulansetjenesten HF bryter avtalen med Babcock og begynner jobben på nytt.