Avtale mellom Finnmark Ap og Troms AP

Styrene i både Finnmark og Troms Arbeiderpartiet har nå gitt sin støtte til en helhetlig avtale om å gå inn i fellesnemda og prosessen rundt en sammenslåing. Finnmark og Troms Arbeiderparti er fortsatt mot bruken av tvang, men for å sikre innbyggernes interesser i hele det nye fylket har de blitt enige om noen viktige punkter.  

Leder i Finnmark Arbeiderparti, Kristina Hansen, er fornøyd med at de har kommet fram til en enighet som sikrer Finnmark og Troms lik representasjon i fellesnemda og på fylkestingslista til valget i 2019. 

- Vi er fornøyd med at det blir likhet mellom fylkene i antall representanter i fellesnemda. Det er også viktig for Finnmark at vi beholder politisk- og administrativledelse i Vadsø etter tvangssammenslåingen. Stortinget har tre ganger sagt nei til å oppheve avgjørelsene om bruk av tvang. Det har gjort at vi måtte ta ansvar for å sikre Finnmark representasjon og muligheten til å påvirke viktige avgjørelser for innbyggerne i Finnmark, sier leder i Finnmark Arbeiderparti Kristina Hansen.

I avtalen er det enighet om å innføre parlamentarisme i det nye fylket, og at det skal være politisk- og administrativledelse i både Vadsø og Tromsø. Fylkeshovedstaden i det nye fylket skal være i Tromsø. 

- Dette har vært et krevende arbeid som vi vet betyr mye for veldig mange. Vi har brukt mye tid på å snakke sammen for å finne fram til gode løsninger for begge fylkene. Etter å ha tapt denne saken tre ganger på Stortinget måtte vi ta ansvar. Troms har forståelse for at Gardermoen-avtalen ga for lite til Finnmark på noen viktige punkter. Nå legger vi fram en helhetlig avtale der vi har funnet fram til gode løsninger som vi kan stå for, sier leder i Troms Arbeiderparti Cecilie Myrseth.  

 

Avtalen mellom Troms og Finnmark Arbeiderparti

1. Troms og Finnmark Ap er enige om at det skal arbeides videre opp mot beslutningstakere i Stortinget for å få opphevet tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark fylke.2. Troms og Finnmark Ap er enige om at man samtidig skal forholde seg til Stortingets vedtak og starte arbeidet i fellesnemda.3. Troms og Finnmark Ap er enige om liketall for de to fylkene i fellesnemnda, og vil straks fremme sak for å endre dette.4. Styringsmodellen i det nye fylket skal være parlamentarisme. Rådet skal bestå av 8 fylkesråder, hvorav 4 fra Finnmark og 4 fra Troms. Dette fordi dette gir best mulighet til rettferdig fordeling av ansvars- og beslutningsmyndighet mellom de to fylkene.5. Troms og Finnmark Ap er enige om å gjennomføre strengt nødvendige tiltak for å gjennomføre Stortingets vedtak om tvangssammenslåing før 1.1.2020.Videre settes det i gang et prosjekt for å beskrive status og kartlegge mulighetsrommet for de sammenslåtte fylkene. Herunder fremme forslag om funksjons- og oppgavefordeling. Fellesnemnda innstiller, forslagene skal behandles av det nye fylkestinget når det trer sammen, og det skal tas sikte på en rettferdig og hensiktsmessig fordeling, som også ivaretar Stortingets anmodning om å særlig ta hensyn til Finnmark. Det skal være politisk og administrativ ledelse både i Vadsø og i Troms. Fylkeshovedstaden skal være i Tromsø.6. Det skal snarest ansettes en ekstern prosjektleder for å forberede gjennomføringen av tvangssammenslåingen.7. Troms og Finnmark Arbeiderparti er enig om at dersom det er uenighet mellom Arbeiderpartiets nemndsmedlemmer, skal de respektive fylkesstyrene involveres før saken behandles i fellesnemnda.8. Leder i fellesnemnda skal være fra Troms. Nestleder i fellesnemnda skal være fra Finnmark.9. Det tas sikte på lik fordeling av kandidater fra Finnmark og Troms på fylkesvalgslista. 

Kontaktperson: Leder Finnmark AP Kristina Hansen, 48 99 87 81