En gledens dag! Gjennomslag for Finnmark – Statnett søker konsesjon for 420 kV-linja

Finnmark Arbeiderparti har jobbet i mange mange år for å få 420 kV-linja til Varangerbotn. Endelig har vi fått gjennomslag for vårt krav. Statnett vil søke konsesjon for bygging av 420 kV-linje mellom Skaidi til Varangerbotn.  

«Dette er en gledens dag» sier leder i Finnmark arbeiderparti Kristina Hansen. Når det først søkes konsesjon forventer vi også at man er beredt til å ta en investeringsbeslutning. 

420 kV-linje til Varangerbotn er uhyre viktig for samfunnsutviklingen for hele Finnmark, særlig Øst-Finnmark. Den vil gi en bedre kapasitetsfordeling av kraft mellom øst og vest i Finnmark, og en slik infrastruktur er en avgjørende forutsetning for leveringssikkerhet og  industriutvikling. Forutsetningene for produksjon av fornybar energi er store i Øst-Finnmark, og 420 kV linjen vil bidra til at produksjon kan realiseres. 

Kristina