Natur, klima og miljø

Skrevet av Geir Ove Bakken - APs fylkestingsgruppe

Flere sentrale politikere har under valgkampen framhevet at natur klima og miljø er den største og viktigste saken. FNs klimarapport underbygger sterkt at vi har store utfordringer for menneskeheten. Høyere temperaturer over tid gir flom, tørke, enorme branner i deler av verden. Permafrosten som blir borte i Sibir, Alaska, Finnmarksvidda, vil gi utfordringer for bosetting og matproduksjon på sikt. Alt dette bør fortelle oss om alvoret de nærmeste 50 årene. Utviklingen forteller at internasjonalt samarbeid er viktig, klar nasjonal politikk på natur/miljøsiden og endelig at hver enkelt av oss er villig til å ta ansvar.

Angår natur, klima og miljø politikere og velgere i verdens rikeste land? Ja i høyeste grad. Skal man høste og leve av naturen må man stelle godt med den. Ikke minst må man satse på å komme ytterligere klimaendringer i forkjøpet .

I siste nummer av Jakt og fiske setter bladet dagsorden på vegne av sine mange hundre tusen medlemmer og spør følgende: Ødeleggelse av natur er i et globalt perspektiv er den klart største trusselen mot artsmangfoldet og miljøet. Hvordan står det til her til lands?

Bladet Jakt og Fiske trekker denne dystre konklusjonen for Regjeringen Solberg:

- Nedbygging av natur er blitt enklere med regjeringen Solberg

- Regjeringen har systematisk gjennom 8 år har gjort det enklere å bygge langs kysten, i fjellet og i skogen

- Saken viser hvordan fellesarealer, allemannsretten trues, det bygges ned i kystsonen, villreinområdene og villmarksområder erstattes av store hytteutbygginger.

- Regjeringen har gjort det enklere for utbyggere, enklere for lokalpolitikerne å gi etter for press. Statsforvalteren overkjøres av regjering/dept som gir dispensasjon i stor grad.

- 47 nye vindkraftanlegg planlegges med 400 turbiner, med flere tusen kilometer vei i fjellet

- Femdobling av kapasiteten i havbruksnæringen!

- Naturen som ikke har stemmerett drives fra skanse til skanse og er den store taperen i en utvikling hvor nasjonale myndigheter ikke tar et helhetlig ansvar.

Kan en ny regjering endre den dystre konklusjonen som Erna Solberg har fått på sin vakt?

Ja. En ny regjering må slutte å bygge ned arealene og må bruke vett og forstand til beste for våre barn og barnebarn og de neste generasjoner. Vi må se på våre egne holdninger, legge om vårt forbruksmønster, tenke på vårt forhold til bruk av natur og tenke at artsmangfoldet også er vårt ansvar. Naturen treng politikere mer enn før som tar et overordnet nasjonalt ansvar, og ikke delegerer det vekk til lokalpolitikken, nasjonal dispensasjonspraksis, slik som regjeringen Solberg har praktisert. Penger og kortsiktige næringsinteresser kan heller ikke fortsette å bygge ned våre neste generasjoners natur.

De politiske partiene er av Jakt og Fiske utfordret på programerklæringer, Villaksen, Rovvilt, nedbygging av natur med mere og gitt det enkelt parti en NJFF analyse. Analysene viser at trenden til Solbergregjeringen, nedbygging av natur kan bli vanskelig å snu med svarene fra de politiske partiene. Men røde/grønne partiers svar og en ny rød grønn regjering gir håp og framtidstro.

Kjære velgere. Dere bestemmer ved valget om naturen skal få en sterkere stemme. Ulne meninger fra mange partier som omtalt i Jakt og Fiske, kan ikke våre barn leve lenge på.

Klima, natur og miljø krever gode ledere som tenke langsiktig på natur, klima og miljø. Jonas har sagt at klima, natur og miljø er den store saken framover, æ tror på han.

Min stemme går til Jonas og Arbeiderpartiet. Det kan også din.

Bilde av Geir Ove Bakken