Pasientreiser må gjennomgås med Finnmarksperspektiv!

Kristin Rajala, 3.kandidat for Finnmark Arbeiderparti

Er du pasient i Finnmark med reise til eller fra sykehus, ja da reiser du ofte ved hjelp av pasientreiser. Pasientreiser er i utgangspunktet veldig bra, men dessverre så er det mange pasienter som opplever uhensiktsmessig langvarige reiser med lite fleksibilitet. Dette må løses bedre enn i dag.

Når vi skal bestemme hvordan fellesskapets sykehus skal være i fremtiden er det viktig at vi faktisk tenker på dem som må reise langt for nødvendige møter med sykehus og spesialisthelsetjenesten. Pasienten må være i fokus. Regelverk og finansieringen av pasientreiser bør nå gjennomgås og søkes forbedret.

De som har lang reisevei til spesialisthelsetjenester må sikres rett til en overkommelig reiserute. Med lange avstander, som vi har i Finnmark, innebærer dette at man må sikres kortest mulig reisetid, da reisetiden uansett blir lang.

Hvis du skal reise fra Tana til Tromsø, og skal ta flyet kl.14, så må du ta buss fra Tana kl.7, og vente mange, mange timer i Vadsø før du kan fly videre. Dette fordi det er den eneste bussen som går om morgenen. Skal du slippe ventingen, så må fastlegen skrive en erklæring på at du er for syk for dette. Skal en vente fra tidlig morgen så må en i det minste ha et sted å vente.

I dag er det en skjult finansiering av pasientreiser gjennom NAV systemet. Dette fordi en ikke får dekket reelle kostnader for f.eks. nødvendig hotellovernatting. Reisene gjennom pasientreiser baserer seg på en fast takst. Nå når vi lever i en dyrere tid for vanlige folk, er det spesielt viktig at takstene og regelverket justeres, for å sikre alle like muligheter til helsehjelp.

Det er trist og det gjør inntrykk når mennesker i Finnmark ikke har råd å reise til sykehus, og må søke om støtte til reisekostnader fra NAV. I tillegg må en ofte ha flere møter med fastlegen der det også kan være behov for ledsager, noe som utfordrer den enkelte pasient og deres familie ytterligere, samt at det legger beslag på fastlegekapasiteten.

Med et lite utbygget kollektivsystem foregår og mange pasientreiser i Finnmark også med taxi fordi vi er få folk som bor spredt. Systemet i dag medfører økt belastning på mange offentlige tjenester, og det faktum at en ikke får avdekket reelle kostnadsstrukturer i forbindelse med pasientreiser utfordrer pasienter i Finnmark spesielt.

Regelverket til Pasientreiser må derfor tilpasses bedre til de faktiske kostnadene, og ta inn over seg de avstandene Nord-Norge og spesielt Finnmark har for at folk skal kunne gjennomføre nødvendige sykehusbesøk.

Bilde av Kristin Rajala