Arbeiderpartiets 100-dagersplan

Skrevet av Geir Ove Bakken - APs fylkestingsgruppe

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre er godt forberedt til å styre landet hvis velgere gir den nødvendige tilliten. I forberedelsene til regjeringsskifte er en av de viktigste sakene 100 dagers planen. Den inneholder 40 saker som er viktig for arbeidsfolk og tar i tillegg et oppgjør med de økende forskjellene som er skapt på Erna Solbergs og høyresidens vakt siden 2013. En høyresidevakt som går til valg på fortsatt redusert skatt til de rikeste på 7 milliarder, noe som igjen erfaringsvis øker forskjellene.

Arbeid til folket og et godt arbeidsliv har alltid vært viktig for Arbeiderpartiet. En ny regjering skal innen 100 dager blant annet legge fram forslag om:

- Doble fagforeningsfradraget til 7700 kroner

- Øke pendlerfradraget ved å sette ned egenandelen til 15000 kroner

- Gjeninnføre feriepengetillegget for permitterte og arbeidsledige

- Sørge for at personer som mottar arbeidsavklaringspenger får forlengelse dersom de ikke er ferdig avklart fra NAV eller helsevesenet.

- Fjerne generell adgang til midlertidige ansettelser

- Forby innleie som fortrenger faste ansettelser

- Styrke retten til heltid i lovverket

- Sette ned skatten til de som tjener under 750 000 kroner og øke den for de som tjener over 750 000.

- Kommisjon som skal ta et oppgjør med høye leder lønninger i statlige selskaper

Forskjellene i Norge skal utjevnes og reduseres med en ny regjering 21-25 og sakene i 100 dagers planen skal være en god start. Dette er noe AP gjerne vil bli målt på og derfor treng vi og Jonas din stemme ved Stortingsvalget.

Bilde av Geir Ove Bakken