En anstendig drosjenæring i Finnmark

Skrevet av Runar Sjåstad, 1.kandidat

Arbeiderpartiet vil ha en drosjenæring med ordnede og forutsigbare forhold for både passasjerer, sjåfører og eiere. Vi vil ha trygg pasienttransport og et godt drosjetilbud i Finnmark. Derfor er Arbeiderpartiet imot regjeringens frislipp i drosjepolitikken. Denne liberaliseringen har ført til at omtrent alle som vil kan drive persontransport mot vederlag. Det eneste som kreves er at du har hatt sertifikatet i 2 år.

I byene er det fri etableringsrett og ingen trenger lengre å være tilknyttet en drosjesentral. Det betyr at nesten hvem som helst kan kjøre, uten forpliktelser til å ha et kontinuerlig tilbud. Frislippet i drosjenæringen har fått konsekvenser og store deler av næringen har ikke lenger en forutsigbar inntekt som skal sikre pensjon og trygdeordninger.

Arbeiderpartiet vil reversere dette forsøket på å innføre det gammeldagse løsarbeidersamfunnet i transportnæringen.

De endringer Arbeiderpartiet vil gjennomføre skal gjøres i samarbeid med arbeidsgivere og ansatte i drosjenæringen.

Arbeiderpartiets mål er at det å være drosjesjåfør igjen skal bli et trygt og forutsigbart yrke.

Bilde av Runar Sjåstad