Inkludering og integrering

Et samfunn der alle skal med

Finnmark og Troms er fylker med små forskjeller mellom folk. Det er ikke kommet av seg selv, men er et resultat av politiske veivalg. Det finnes likevel forskjeller som vi må ta på alvor. Vi vil legge til rette for at ulike mennesker skal få like muligheter til å leve gode liv i hele fylket. Alle skal med - uavhengig av kjønn, sosial og etnisk bakgrunn, religion eller seksuell orientering.

Det er viktig at innvandrere blir ivaretatt av den nye fylkeskommunen. Det burde derfor jobbes for å innføre Sjøvegan-modellen på de videregående skoler i regionen som det er relevant eller hensiktsmessig for å sørge for at alle får en rask vei inn i det norske samfunnet. Sjøvegan-modellen går ut på at norskopplæringen foregår på en videregående skole, hvor deltakerne blir plassert sammen med de norske elevene. Dette fører til en kort vei fra norskopplæring til et vitnemål fra videregående skole. Dette er viktig i det norske samfunnet.

Arbeiderpartiet vil at fylkeskommunen sammen med kommunene skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. AP ønsker et samfunn der alle kan delta. Arbeiderpartiet vil være pådriver for universell utforming både på kommunalt og fylkeskommunalt nivå gjennom å styrke faglig kompetanse, sørge for økonomiske bevilgninger, utarbeidelse av plan for universell utforming.

Arbeiderpartiet vil:

• Sammen med kommunene utarbeide en strategi for å fremme integrering og inkludering

• Øke tilskuddene til frivillige organisasjoner som jobber for bedre inkludering

• Sørge for ordninger som fører til at innvandrere lærer seg språket så raskt som mulig

• Utarbeide fylkets egen handlingsplan for LHBT 43

• At kommuner under 5000 innbyggere må vurderes som bosetningskommuner

• Innføre Sjøvegan-modellen på alle relevante videregående skoler i den nye regionen

  Er du enig med Finnmark Arbeiderparti om Inkludering og integrering?

  Takk for din tilbakemelding!

  Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


  Eller se andre måter å engasjere seg

  Takk for din interesse!

  Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

  Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

  Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

  Se andre politiske saker