Infrastruktur og samferdsel

En infrastruktur som knytter oss sammen

Infrastruktur knytter folk og næringsliv sammen, og skal legge til rette for utvikling og verdiskaping i fylket og nordområdene. Innbyggerne i fylket vårt skal kunne nyte gode veier, gode havner, godt bredbånd, godt kollektivtilbud, gode flyruter og et godt kraftnett. Arbeiderpartiet mener det er behov for en betydelig oppgradering av eksisterende infrastruktur.

Er du enig med Finnmark Arbeiderparti om Infrastruktur og samferdsel?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker