Finnmark som et internasjonalt fylke

De store oppgavene løser vi best sammen

Finnmark har et unikt utgangspunkt med vår geografiske plassering i Arktis. Vi vil utnytte fylkets særskilte rolle og kunnskapsmiljøer å ta en lederrolle for bærekraftig utvikling i Nord. Fortrinnet vår geografiske plassering gir oss, skal brukes aktivt både nasjonalt og internasjonalt for å utvikle eget fylke. Finnmark Arbeiderparti skal ha beina godt planta i Finnmark med blikket vendt ut mot verden og til mulighetene det gir oss.

Finnmark er det eneste fylket i Norge med grense mot Russland og er Schengens yttergrense. Finnmark Arbeiderparti fordømmer Russlands angrepskrig mot Ukraina på det sterkeste. Den lidelsen sivilbefolkningen i Ukraina lever under, og konsekvensene krigen skaper i verden mener Finnmark Arbeiderparti er hensynsløst urimelig. Finnmark skal være solidariske og være en trygg havn for Ukrainske flyktninger som trenger beskyttelse.

Med Russlands brutale fremferd mot Ukraina går Finnmark igjen mot en tid man trodde var forbi med murens og Sovjetunionens fall. Krigens konsekvenser for Finnmark er at det institusjonelle samarbeidet er fryst i mange år framover og den økonomiske samhandlingen i grenseområdet og folk til folk samarbeid er redusert til et minimum og varig endret i mange tiår framover. Den største prisen betaler sivilbefolkningen i Ukraina. Samtidig fordømmer Finnmark Arbeiderparti makthaverne i Russland, og ikke det Russiske folk.

Det er viktig at vi opprettholder strukturene i Barentssamarbeidet og viderefører det norske Barentssekretariatet, og styrker samarbeidet mot og med Nord-Finland og Nord-Sverige, samt EØS området. Folk til folk samarbeid gjennom blant annet idrett, kultur og næringssamarbeid på nordkalotten skal videreføres. Sverige og Finlands inntreden i NATO kommer til å gi nye muligheter for samarbeid i Nord hvor sannsynligvis mye av aktiviteten til NATO i Norden kommer til å foregå.

Utvikling og samarbeid i nord kan ikke kun handle om det militæret. Den viktigste garantien for vår sikkerhet og suverenitet er at det bor og lever folk i nord. De nordlige delene av Skandinavia har mange av de samme utfordringene. Befolkningsnedgang, en aldrende befolkning og mangel på arbeidskraft. Derfor må samarbeidet handle om livene folk lever. Folk må møtes på tvers av grensa og vi må stimulere til økonomisk samarbeid som fører til vekst og utvikling i nord.

Finnmark, Troms og Nordland eier sammen i ett svært velfungerende samarbeid, Nord-Norges Europakontor i Brussel. I EU står ny regionalpolitikk, samferdselspolitikk og nordområdepolitikk daglig på agendaen. Dette er alle viktige områder for samfunnsutviklingen for landsdelen. Nord-Norges Europakontor skal forene og fremme våre interesser. Finnmark Arbeiderparti vil dermed videreføre vårt eierskap i Nord-Norges Europakontor i Brussel.

Finnmark Arbeiderparti vil:

  • Se på utvidet samarbeid med andre regioner i fra den vestlige verden i Arktis
  • Arbeide for å styrke en felles arbeidsmarkedsregion Skandinavia gjennom å fjerne grense barrierer.
  • Bidra til økt næringssamarbeid i Skandinavia slik at vi skaper jobber og økonomisk vekst.
  • Verne om EØS-avtalen.
  • Arbeide for at fersk fisk kan eksporteres tollfritt til EU.

Er du enig med Finnmark Arbeiderparti om Finnmark som et internasjonalt fylke?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker