Panikken tar Høyres toppkandidater

Svar på Finnmark Høyre sitt innlegg "Høyre tror på Finnmark, Arbeiderpartiet krisemaksimerer."

runar sjåstad på talerstolen på fylkestinget

Runar Sjåstad, 1. kandidat

ingalill olsen

Ingalill Olsen, 2. kandidat

steinar karlstrøm

Steinar Karlstrøm, 3. kandidat

ragnhild kaski

Ragnhild Kaski, 4. kandidat

I Altapostens spalter ser vi at høyretoppene i Finnmark, anført av Europaminister Frank Bakke Jensen, bruker tid på både å analysere redaktørens valganalyse  og Aps plass på meningsmålingene. Ikke unaturlig at vi da velger å gi vår analyse av analysene. 

Altaposten redaktør tegner et bilde av regjeringspartier i konflikt med seg selv, eller rettere en konflikt mellom lokale kandidater for H/Frp og regjeringens politikk. Svarene de lokale kandidatene kommer med står ikke til troende, noen flere meningsmålinger gir tydelige svar på. Redaktøren skriver at de store reformene blir oppfattet som sentraliserende og distriktsfiendtlige. Bedre blir det ikke av at ordet tvang har blitt en del av retorikken.

Arbeiderpartiet i Finnmark har gjennom de siste 2 – 3 årene hevdet at regjeringen demonterer Finnmark. Når media spør velgerne hva de synes om regjeringas forslag om ny storregion i Troms/Finnmark sier et stort flertall av velgerne at dette vil ikke ha.  Kommer Arbeiderpartiet i regjering etter valget vil stortingets vedtak om ny storregion bli omgjort.

Redaktøren kommenterer videre fiskeriministerens vanskelige vinter med at; "Innenfor fiskeri har statsråden måtte stå skolerett." Arbeiderpartiet har i Stortinget vært med å skape flertall som gjorde at regjeringen trakk saken om leveringsforpliktelsene, har skaffet flertall for å innføre arealavgift innenfor havbruk, har krevd omgjøring av den såkalte instrukssaken hvor kvoter kan flyttes fra små til store båter og har sagt at vi vil omgjøre vedtaket fra juni om nye kvotetak i strukturpolitikken.

Redaktøren trekker fram samferdsel som den tredje store saken som skaper problemer for regjeringspartiene: Regjeringen har brukt store summer på samferdsel og infrastruktur de fire siste årene, men ble plutselig overskygget av en skuffende nasjonal transportplan for Finnmarks vedkommende. 

Arbeiderpartiet konstaterer at regjeringen har styrt godt på den nasjonale transportplan som ble vedtatt i juni 2013. Da Stortinget vedtok ny plan i juni i år la Arbeiderpartiet fram forslag om midler til RV 94 Skaidi – Hammerfest og RV 93 Kløfta i tillegg til at alle fiskerihavneprosjekter i Finnmark som var i vår plan fra 2013, og som regjeringa hadde flyttet til etter 2020, ble foreslått flyttet fram til første del av planperioden.

Redaktøren slår som siste og fjerde punkt fast at: I Alta overskygger helsepolitikken det meste  og han harselerer med pressekonferansen europaministeren og finansministeren hadde i Alta i juni.Arbeiderpartiet i Finnmark har registrert at helsepolitikk i Alta overskygger det meste. Vi har også registrert at Stortinget så seint som i vinter behandlet nasjonal sykehusplan og at man der enstemmig vedtok dagens sykehusstruktur. Det forholder vi oss til.

Vi tror velgerne i Finnmark, enten man bor i Alta eller andre steder i fylket har evnen til å velge parti ut fra hvem man mener har den beste politikken og de politikerne fra Finnmark som kan gjøre en best mulig jobb for fylket basert på de programmer deres partier har vedtatt. Meningsmåling er ikke valg. De gir en indikasjon og en pekepinn på stemninger blant velgerne. 

Nå er det opp til oss å fortelle hva som er vår politikk og hva vi vil gjøre om vi blir innvalgt på Stortinget. Hvis Høres toppkandidater finner trøst i en dårlig måling for Ap er det greit, men å ta fra velgerne i Finnmark deres evne til å forstå regjeringas politikk overfor fylket er å undervurdere velgerne.

For Finnmark Arbeiderparti

Runar Sjåstad, 1 kandidat, Ingalill Olsen, 2. kandidat, Steinar Karlstrøm, 3. kandidat, Ragnhild Kaski, 4. kandidat