Norges framtid skapes i nord.

Finnmark Arbeiderparti går til valg på en politikk for Nord-Norge!

NORD-NORGE ER MULIGHETENES LANDSDEL.

Men Høyre- og Frp-regjeringen griper ikke mulighetene som finnes her. Med deres politikk har forskjellene mellom folk blitt større. Flere står utenfor arbeidslivet. Det skapes få nye arbeidsplasser. Satsingen på nordområdene har stoppet opp. Nå trenger Nord-Norge en ny regjering som vil satse på mulighetene i nord!

Steinar Karlstrøm, Ingalill Olsen og Runar Sjåstad, stortingskandidater for Finnamrk Arbeiderparti.

Steinar Karlstrøm, Ingalill Olsen og Runar Sjåstad, stortingskandidater for Finnmark Arbeiderparti.

ARBEIDERPARTIET VIL SKAPE FLERE FRAMTIDSRETTA ARBEIDSPLASSER I NORD.

Arbeid til alle er grunnlaget for trygge, aktive og attraktive lokalsamfunn. Vi vil ha en ny nordområdesatsing for arbeid, kunnskap, infrastruktur, ny teknologi og industri. Det må være en samfunnskontrakt knyttet til ressursene våre. Det betyr at de som får høste av fellesskapets ressurser må legge mer igjen lokalt og regionalt.

OM DU BOR I BYGD ELLER BY SKAL ALLE HA LIKE MULIGHETER.

Arbeiderpartiet vil bruke de store pengene på skole, helse og god eldreomsorg for alle framfor store skattekutt til dem som har mest fra før. Vi vil stanse sentraliseringa, og sier tydelig nei til privatisering og salg av Nord-Norge.

Er du enig med Finnmark Arbeiderparti om Norges framtid skapes i nord.?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker