Det beste for Norge - leserinnlegg

av Aina Borch, Ordfører i Porsanger og Siv Dagny Aasvik, Ordfører i Hadsel,medlemmer av Arbeiderpartiets distriktsutvalg

Noe av det vi kan være mest stolt av i Norge er at det bor folk i hele landet. I byen og på bygda. Langs kysten, i fjordene og i dalene våre. Det unike med Norge er at vi har aktivitet og engasjement i hele vårt langstrakte land.

Hvorfor er det sånn? Ser du over grensa, klumper folk seg sammen i og rundt de største byene. Sverige blir ofte brukt som eksempel på en mislykket distriktspolitikk.

I Norge har vi hatt troen på at små forskjeller og like muligheter er den beste oppskriften på et godt samfunn for alle. Arbeiderpartiet mener det er riktig å sørge for vekst og lønnsomme arbeidsplasser i hele landet. Fordi folk og naturressurser er fordelt over hele landet. Så enkelt og så logisk.

Norge har ulike utfordringer og muligheter i ulike deler av landet. For Arbeiderpartiet er det viktig å føre en aktiv distriktspolitikk for å beholde og utvikle livskraftige regioner over hele landet. Sterke distrikt er avgjørende for verdiskapningen i Norge.

Viktige deler av norsk olje og gass, fiskeri - og havbruksnæringen, vind - og vannkraft, kraftforedlende - og landbasert industri, reiselivsnæringen, skognæringen og landbruket, selve grunnlaget for norsk verdiskaping, ligger i distriktene. Arbeiderpartiet vil at ringvirkningene fra disse næringene må komme lokalsamfunnene til gode.

I Norge har kommunene ansvaret for tjenestene som mange av oss bruker mer eller mindre hver eneste dag. Barnehage, skole, eldreomsorg og helsetjenester for å nevne noen. Gode lokalsamfunn og kommuner som er i stand til å levere høy kvalitet på velferdstjenestene til sine innbyggere er en forutsetning for bosetting i hele landet. Skal det bo folk i Hasvik og Hadsel, på Røst, i Vardø og i Berlevåg må også kommunen ha midler og mulighet til å gi gode velferdstjenester til sine innbyggere. Arbeiderpartiet er opptatt av at kommunene skal ha god og forutsigbar økonomi slik at de kan bygge ut og sikre likeverdige tilbud til innbyggerne sine, uansett hvor de bor i landet.

God kommunikasjon er avgjørende for folk og bedrifter. I store deler av landet er mange fortsatt helt avhengige av å bruke bil for å få hverdagen til å gå rundt med jobb, henting i barnehage og fritidsaktiviteter. Også når fisk, mineraler, olje og gass skal fraktes må veiene og havnene våre være trygge og sikre. I og rundt våre største byer skal det satses på kollektivtransport og jernbane. I distriktene er veibygging og utbedring av eksisterende veinett, blant annet med rassikring, noe av det viktigste vi kan gjøre.

Arbeiderpartiet vil også sørge for at bredbånd bygges ut til flere steder i Norge. Mange steder er dekningen fortsatt altfor dårlig og hastighetene altfor lave. Derfor er vi glade for at Arbeiderpartiet vil prioritere 500 mill. kroner ekstra de neste årene for å bygge ut bredbånd.

Arbeiderpartiet har lange tradisjoner som et parti som tenker både på by og på land. Vårt stolte slagord om «by og land, hand i hand», er nesten hundre år gammelt. Det er fortsatt like aktuelt den dag i dag når vi ser en storstilt sentralisering innenfor flere områder. Norge trenger en regjering og Storting som ser potensialet i distriktene. Bare gjennom det kan vi få det beste ut av Norge. Da trenger vi et sterkt Arbeiderparti.

Er du enig med Finnmark Arbeiderparti om Det beste for Norge - leserinnlegg?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker