Arbeiderpartiets partiprogram

De store oppgavene løser vi best sammen!

Partiprogrammet ble vedtatt på landsmøtet 17. april 2021.

Vi gir i programmet tre løfter til velgerne: Trygt arbeid til alle er jobb nummer én, vi skal ha en sterkere velferdsstat som stiller opp for alle, og en rettferdig klimapolitikk som kutter utslipp og skaper jobber. 

Vi har hatt åtte år med en regjering som har prioritert de som har mest fra før. Nå må det bli vanlige folks tur.

Er du enig med Finnmark Arbeiderparti om Arbeiderpartiets partiprogram?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker