Stortingsrepresentant

Runar Sjåstad

Runar er stortingsrepresentant for Finnmark og sitter i næringskomiteen på Stortinget.

Runar Sjåstad

Bli bedre kjent med Runar Sjåstad:

Jeg er gift, har tre barn, en hund og bor i Vestre Jakobselv i Vadsø kommune. 

Som person liker jeg å være ute i naturen, enten det er å jakte eller fiske, både på hytta eller i telt på fjellet. Jeg følger med på engelsk fotball og leser bøker på fritiden. Før jeg ble stortingskandidat satt jeg på Finnmark fylkesting i 18 år der jeg de siste årene var fylkesordfører. Har hatt en rekke verv i fagbevegelsen over mange år, noe som startet da jeg var ansatt i A/S Sydvaranger i Kirkenes. Det å være organisert er noe jeg setter veldig høyt, at folk betaler kontingenten sin er viktig for å ha et godt organisert arbeidsliv - med høy organisasjonsprosent. 

Finnmark, fylket vårt, er et fylke fullt av ressurser både på land og til sjøs. Vi har mange muligheter og trenger et sterkt Arbeiderparti som sørger for at næringene våre skal komme lokalsamfunnene til gode. Jeg er veldig opptatt av næringspolitikk og at alle skal ha en jobb å gå til. Uten jobbmuligheter vil ikke folk kunne bosette seg i Finnmark. Vi har mange bein å stå på i Finnmark, men må tilrettelegge for et allsidig og variert næringsliv. Jeg vil jobbe for at Finnmarks ressurser skal utvikles og høstes på en bærekraftig måte, flere desentraliserte måte, flere desentraliserte utdanninger og at alle har en jobb å gå til. Bare slik kan vi bygge et sterkt Finnmark!

Skal vi ha lys i alle husene i Finnmark er det viktig med en god infrastruktur i alle former. Dette vil jeg jobbe med hvis jeg blir valgt inn på stortinget neste periode. Til daglig sitter jeg i energi- og miljøkomiteen på stortinget, der jeg blant annet har jobbet mye med vindkraft, 420 Kv-linjen og ladeinfrastruktur til el-biler i fylket vårt.