Representant

Bjørn Johansen

Bjørn er 52 og bor i Sør-Varanger kommune. Han er distriktssekretær i LO Finnmark og var vår 7. kandidat på fylkestingslisten i Troms og Finnmark 2019.

Bjørn Johansen

Dette vil Bjørn jobbe for

For at vi skal få et sterkere fellesskap i Troms og Finnmark er det viktig med en rettferdig fordeling av samfunnets goder. Da er det viktig at alle skal ha et trygt og organisert arbeidsliv, med plass og muligheter for alle. Der alle skal med og alle har hele og faste stillinger innenfor den offentlige sektoren. 

Ungdommen er vår framtid. Da er det viktig at alle som går yrkesrettet utdanning skal få en læreplass å gå til. Dette skal vi i Arbeiderpartiet være en garantist for. Vi skal skape en skole for alle. 

Han skal også jobbe for at Arbeiderpartiet sammen med fagbevegelsen skal bekjempe sosial dumping.