Representant

Kristin Rajala

Kristin Rajala er 49 og kommer fra Tana kommune. Hun er bosatt i Polmak, utdannet lærer med hovedfag i samfunnsøkonomi og er mamma til Heike på 13 år. Kristin er vår 3.kandidat til fylkestinget i Troms og Finnmark.

Kristin Rajala

Dette vil Kristin jobbe for

Et godt videregående skoletilbud med like muligheter til videregående utdanning til alle i det nye fylket. Dette gjør vi ved å bevare og videreutvikle LOSA og naturbruksutdanningene. 

Forbedre verktøyene innenfor utdanning og bruke de mulighetene de digitale verktøyene gir oss. Vi skal sørge for at all ungdom i Troms og Finnmark har høy digital kompetanse.

Videreutvikle samisk barneteater til å bli en nasjonal institusjon. Dette er viktig for å bevare samisk språk og kultur. 

Funfact om Kristin:

Hun har egen snøscooter som hun liker å kjøre turer med om vinteren.