Representant

Christian Bergeton Klaussen

31. år fra Hammerfest, og er gruppeleder for Hammerfest Arbeiderparti.
Er 2.kandidat til Finnmark fylkesting, og står også på listen til kommunevalget i Hammerfest.
Yrkeserfaring: Butikkmedarbeider i dagligvare, badevakt/hallbetjent og fagarbeider i Kontor og administrasjonsfaget.

Christian Bergeton Klaussen

Bli bedre kjent med Christian Bergeton Klaussen:

Jeg ble medlem i AUF i 2009, 17 år gammel. Før det hadde har jeg ofte engasjert meg i meg i politiske spørsmål. Nå ønsket jeg å bidra. AUF var det ungdomspartiet som sto meg nærmest. Både i saker, og ideologisk. Spesielt arbeidsliv, oppvekstsvilkår og rettferdighet var, og er, viktig for meg

I 2016 ble jeg spurt om å være kasserer for Hammerfest Arbeiderparti, og valgte i den anledning å melde meg inn også i Arbeiderpartiet. Jeg har siden den gang vært kasserer, og trives med vervet. Jeg synes tall og økonomi er artig, og liker å kunne være med å bidra i styret i Hammerfest Arbeiderparti. 

Av politisk erfaring har jeg to perioder som representant i kommunestyret i Hammerfest, og er på valg til en tredje periode. I tillegg har jeg vært så heldig å få være medlem, og nestleder av Styret for kultur, omsorg og undervisning i perioden 2015-2019 og medlem og nestleder av Hovedutvalg for oppvekst og kultur i perioden 2019-2023. Jeg har også vært gruppeleder for kommunestyregruppa til Hammerfest Arbeiderparti i deler av valgperioden 2019-2023.

Nå stiller jeg til valg som 2. kandidat til fylkestinget. Min ambisjon for valget er å komme i førersetet for å etablere nye Finnmark. Nye Finnmark skal være et fremoverlent fylke, som satser på næringslivsetablering, det grønne skiftet og befolkningsvekst. Da er det viktig at Finnmark fylkeskommune er med som en god lagspiller, og legger til rette for etablering av ny og framtidsrettet industri.

Jeg anbefaler alle som ønsker å følge meg i valgkampen om å sjekke ut min Facebookside, som er der jeg kommer til å poste leserinnlegg, artikler og annet. 

Hjertesaker

  • At Finnmark fylkeskommune skal være en arbeidsgiver som sikrer reell innflytelse for ansatte og tillitsvalgte, utvikler kompetansearbeidsplasser og er en attraktiv arbeidsgiver
  • Legge til rette for fornybare industriarbeidsplasser for fremtiden, at kompetansearbeidsplasser legges til Finnmark og at de ansatte i bedriftene bor i fylket
  • Barn og unges oppvekstsvilkår