Gruppeleder

Linda Beate Randal

Linda Beate Randal

Bli bedre kjent med Linda Beate Randal:

Linda Beate Randal er Finnmark Arbeiderpartis 1.kandidat til fylkestingsvalget. Hun kommer fra Kirkenes og er regionsdirektør for Innovasjon Norge Arktis. Hun har hatt sin arbeidshverdag i Tromsø i sju år, men har alltid hatt hjerte sitt i Finnmark. Nå har hun lyst til å prege fremtida her! Linda har lang erfaring fra mange deler av samfunnslivet og politikken. Hun kjenner Finnmark, og i særdeleshet nærings- og kulturlivet godt. Hun har lang fartstid i politikken og har vært nestleder i Finnmark Arbeiderparti og ordfører i Sør-Varanger.