Gruppeleder

Linda Beate Randal

Linda Beate Randal

Bli bedre kjent med Linda Beate Randal:

Linda Beate Randal har, etter 12 år helt ute av politikken, lyst til å bruke kreftene sine til å være med å en forskjell for Sør-Varanger og Finnmark. Hun har lang fartstid i politikken, og har, blant annet vært ordfører i Sør-Varanger og nestleder i Finnmark Arbeiderparti. Etter fylkestingsvalget i høst er hun gruppeleder for Arbeiderpartiets gruppe på fylkestinget i Finnmark.
Linda har jobbet 12 år som regiondirektør i Innovasjon Norge, og er nå prosjektleder for næringsutvikling på Svalbard. Linda har lang erfaring fra næringsliv, samfunnslivet og politikken.
Hun er opptatt av at det er samarbeid som fører oss nærmest felles mål! Linda tror på en god framtid for Sør-Varanger, men da må man jobbe sammen og finne nye løsninger og muligheter i en stadig omskiftelig verden.