Arrangementer

Representantskap

Representantskap

10. nov, kl. 11:00 — 11. nov, kl. 15:00, Karasjok

Sak 1 Åpning 

Sak 2 Konstituering

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av dagsorden og kjøreplan

Forslag til dagsorden og kjøreplan:

Lørdag 10.11  
1200-1300:       Lunsj   

1300-1500:       Åpning med kulturinnslag og konstituering

                            Arbeidslivsutvalget v/ Arild Grande via SKYPE

                            Migrasjonsutvalget v/ Helga Pedersen                        

                             Distriktsutvalget v/ Aina Borch

                            Spørsmål

1530-1830:      Regionreformen

                            FeFo eierstrategi

                            Helseutvalgets rapport 

                            Debatt

                            Valg av landsmøtedelegasjon

                            Representasjon felles nominasjon og programmøte

1930                   Middag
 

Søndag 11.11 

0900-1200:       Skolering valgkampen
Erfaringer fra modellkommuneprosjektet v/     Hammerfest AP

Erfaringene fra ressurskommuneprosjektet v/ Porsanger AP

Fagpolitisk samarbeid med Fagforbundet v/ Eirik Aarek     

Valgkampplan, program og budskap

1200-1230        Redaksjonskomiteens uttalelser og avslutning
1230-1330       Lunsj

Godkjenning av forretningsorden

Forslag til forretningsorden:

 1.Styrets leder og nestleder deler på å lede møtet. 

2.Det velges 2 sekretærer som fører protokoll. I protokollen innføres hvem som innleder om de forskjellige saker, hvem som deltar i debatten, forslagene og beslutningene med eventuelle anførsler av de avgitte stemmer, for og imot. 

3.Forslag må leveres skriftlig til dirigenten, underskrevet av vedkommende med navn og partiavdeling. Nytt forslag kan ikke opptas etter at det er besluttet satt strek med inntegnede talere. Forslag som fremmes i en av debattene i møter og ikke avgjøres direkte oversendes til komiteen. 

4.For hver sak er det lov å ta ordet to ganger. Taletiden settes til 3 minutter for første gangs innlegg og 2 minutter for andre gangs innlegg. 

5.Dirigenter og sekretærer underskriver protokollen, som godkjennes av arbeidsutvalget. 

 6.Reisefordeling: Reisefordeling gjennomfører i forbindelse med møtet. 

Godkjenning av deltakerliste

Representanter med fulle rettigheter

1.                Kristina Hansen ,Leder/AU

2.                Ståle Olsen, Nestleder/AU

3.                Ulf Tore Isaksen, Styremedlem

4.                Odne Stunes, Styremedlem

5.                Wenche Pedersen, Styremedlem/KN

6.                Ulf Ballo, Styremedlem

7.                 Hilde Søraa, styremedlem                

8.                Robert Wilhelmsen,Felles representant samepolitiske                         forum 

9.                Silje Vollan Nilsen, AUF i Finnmark, leder

10.            Ole Steinar Østlyngen Alta Ap

11.            Inger Lise Balandin Alta Ap

12.            Tomas Kristensen Alta Ap

13.            Kristin Jensen Alta Ap

14.            Jan Erik Raanes Gamvik Ap

15.           Ragnhild Vassvik Gamvik AP 

16.            Grete Svendsen Hammerfest Ap

17.            Ingar Eira Hammerfest Ap

18.            Berit Hågensen Hammerfest Ap

19.            Christian B. Klaussen Hammerfest AP

20.            Chris Jørgensen Hammerfest AP

21.            Eldbjørg Mathisen Karasjok Ap

22.            Kim Gøran Pedersen Loppa Ap

23.            Magnhild Mathisen Nesseby AP

24.            Rene AndersenMåsøy Ap

25.            Sigurd Rafaelsen Lebesby Ap

26.            Kjell Valter Sivertsen, Nordkapp Ap

27.            Aina Borch Porsanger Ap

28.            Jan Erik Haldorsen Porsanger Ap

29.            Mariann Wollmann Magga Sør-Varanger Ap

30.            Rune Rafaelsen Sør-Varanger Ap

31.            Helga Pedersen Tana Ap

32.            Ragnhild M. Aslaksen Vadsø Ap

33.            Hermann Westlie Vadsø Ap

34.            Remi Strand Vardø Ap

35.            Elise Grønnli Pettersen AUF i Finnmark

36.            Neoy Jangumporn AUF i Finnmark

37.            Simon Kongsbak AUF i Finnmark

38.            Gaute Klogh Henriksen AUF i Finnmark

39.            Martin Ulven Wulf AUF i Finnmark

40.            Henrik Kristoffersen AUF i Finnmark

41.            Andrine Klausen Simonsen AUF i Finnmark


Gjester / tiltredende med tale og forslagsrett

42.            Geir Ove Bakken Hovedutvalgsleder 

43.            Runar Sjåstad Stortingsrepresentant

44.            Espen Amundsen AUF, fylkessekretær

45.            Bjørn Johansen LO, distriktssekretær

46.            Sylvi Jane Huseby Fylkestingsrepresentant

47.            Alf E. Jakobsen Ordfører

48.            Terje Wikstrøm Ordfører

49.            Trond Einar Olaussen Ordfører

50.            Knut Store Ordfører

51.            Frank Ingilæ Ordfører

52.            Eirik Aarek Rådgiver AP

53.            Lill Tove Ottesen Fylkessekretær, Finnmark Ap


Valg av møtefunksjonærer

Dirigenter:                     Kristina Hansen og Ståle Olsen
                             
 Sekretærer:                  Berit Hågensen og Hermann Westli 

Redaksjonskomite:     Ragnhild Vassvik, leder
                                         Ole Steinar Østlyngen
                                         Helga Pedersen 

                                         Odne Stunes

                                         Terje Wickstrøm

                                         Silje Vollan Nilsen, AUF

                                         

Reisefordelingskomite: Espen Amundsen leder, Lill-Tove Ottesen


Sak 3 Regionreformen

Sak 4 FeFo eierstrategi

Sak 5 Helseutvalgets rapport

Sak 6 Valg av landsmøtedelegasjon til Landsmøte 2019 

Forslag til delegater:
 1. Fylkesordføreren, Ragnhild Vassvik, delegasjonsleder, Gamvik

2. Ole Steinar Østlyngen, Alta

3. Marianne Sivertsen Næss, Hammerfest

4. Mikkel Ailo Gaup, Kautokeino

5. Helga Pedersen, Tana
 6. Kim Gøran Pedersen, Loppa
 7. Silje Vollan Nilsen, AUF
 8. Bjørn Johansen, LO
 9. Hanne Iversen, Nesseby

10. Svein Atle Somby, Karasjok


Vararepresentanter:

1.      Mariann Wollmann Magga, Sør-Varanger

2.      Robert Jensen, Vardø

3.      Monica Nielsen, Alta

4.      Georg Mathisen, Måsøy

5.      Eva Huseby, Hasvik 

6.      Angete Masternes Hanssen, AUF 

7.      Sigurd Rafaelsen, Lebesby

8.      Ragnhild Aslaksen, Vadsø

9.      Geir Knutsen, Båtsfjord

Personlig vara for AUF – Thomas Fredrik Kristensen

Personlig vara for LO – Bjørg Tapio


Sak 7 Representasjon felles nominasjon og programmøte

Det er fattet ulike vedtak på fylkesårsmøte i Finnmark og Troms vedrørende representasjon felles nominasjonsmøte og programmøte. Fellesstyremøte innstiller til representantskapet 

Finnmark vedtak: I forbindelse med prosess sammen med Troms Arbeiderparti vedrørende felles nominasjon og programprosess for fylkestingsvalget 2019 så gjennomføres disse møtene med tilsammen 100 representanter fra kommunepartiene fordelt ut fra de to fylkespartiene. Møtene skal sikre proporsjonal representasjon ut fra medlemstall pr 31.12. foregående år, dog slik at alle kommunepartier blir representert. I tillegg deltar AUF i Finnmark og Troms i fellesskap med 7 delegater hver med fulle rettigheter. Skulle det være behov for felles representantskapsmøte så vil samme representasjon gjelde for kommunepartiene og AUF. 

Troms vedtak: I forbindelse med prosess sammen med Finnmark Arbeiderparti vedrørende felles nominasjon og programprosess for fylkestingsvalget 2019 så gjennomføres disse møtene med tilsammen 150 representanter fra kommunepartiene fordelt ut fra de to fylkespartiene. Møtene skal sikre proporsjonal representasjon ut fra medlemstall pr 31.12. foregående år, dog slik at alle kommunepartier blir representert. I tillegg deltar AUF i Finnmark og Troms i fellesskap med 12 delegater til sammen med fulle rettigheter. Skulle det være behov for felles representantskapsmøte så vil samme representasjon gjelde for kommunepartiene og AUF.  

Vedtak: I forbindelse med prosess for Troms og Finnmark vedrørende felles nominasjon og programprosess for fylkestingsvalget 2019 så gjennomføres disse møtene med tilsammen 150 representanter fra kommunepartiene fordelt ut fra de to fylkespartiene. Møtene skal sikre proporsjonal representasjon ut fra medlemstall pr 31.12. foregående år, dog slik at alle kommunepartier blir representert. I tillegg deltar AUF i Finnmark og Troms i fellesskap med 7 delegater hver/14 delegater til sammen med fulle rettigheter. Skulle det være behov for felles representantskapsmøte så vil samme representasjon gjelde for kommunepartiene og AUF.