Arrangementer

Årskonferanse

Hammerfest

2. feb, kl. 13:00 — 3. feb, kl. 13:00, Scandic Hammerfest

Sak 1 Åpning 


-Godkjenning av innkalling


-Godkjenning av dagsorden og kjøreplan


Forslag til dagsorden og kjøreplan:

Lørdag 02.02  
 Kl.1200 – 1300 Lunsj
 Kl.1300 – 1600 Åpning med kulturinnslag og tale av fylkespartileder

Avtalen mellom Finnmark og Troms AP i forbindelse med Fellesnemda, innledning v/ fylkespartileder Kristina Hansen og

fylkesordfører Ragnhild Vassvik       


Kl. 1600 – 1630 Kaffepause

Kl. 1630 – 1800 Fellesnemda, innledning v/ leder Kari-Anne Opdal på skype og nesteleder Ulf Ballo               

Kl. 1900             Middag
 

Søndag 02.02  
 Kl. 0900 –1030 Valgkampen 2019, innledning v/ Anniken Huidfeldt, sentralstyret 

Kl 1030 – 1100 Forslag til endring av Finnmarksloven v/ Runar Sjåstad

Kl. 1100 –1130 Kaffepause


Kl. 1130 – 1230 Oppvekstutvalgets innstilling v/ Marianne Sivertsen Næss

Kl. 1230 –1250 Redaksjonskomiteens innstillinger
 Kl. 1250 –1300 Avslutning
 Kl. 1300 –1400 Lunsj
 

-Godkjenning av forretningsorden


Forslag til forretningsorden:


Det velges 2 dirigenter, som seg imellom deler på å lede møtet. 


Det velges 2 sekretærer som fører protokoll. I protokollen innføres hvem som innleder om de forskjellige saker, hvem som deltar i debatten, forslagene og beslutningene med eventuelle anførsler av de avgitte stemmer, for og imot. 


Forslag må leveres skriftlig til dirigenten, underskrevet av vedkommende med navn og partiavdeling. Nytt forslag kan ikke opptas etter at det er besluttet satt strek med inntegnede talere. Forslag som fremmes i en av debattene i møter og ikke avgjøres direkte oversendes til komiteen. 


For hver sak er det lov å ta ordet to ganger. Taletiden settes til 3 minutter for første gangs innlegg og 2 minutter for andre gangs innlegg. 


Dirigenter og sekretærer underskriver protokollen, som godkjennes av arbeidsutvalget. 


Reisefordeling: Reisefordeling gjennomfører i forbindelse med møtet. 


-Godkjenning av deltakerliste

Representanter med fulle rettigheter 

1.                  Ole Steinar Østlyngen, Alta Ap

2.                 Hanne Rosenberg, Alta Ap

3.                 Hilde Søraa, Alta Ap

4.                 Inger Lise Balandin, Alta Ap

5.                 Kåre Simensen,Alta Ap

6.                 Torfinn Reginiussen,Alta Ap

7.                 Inger Karlsen,Alta Ap

8.                 Morten S. Haldorsen,Alta Ap

9.                 Rolf Laupstad,Berlevåg Ap

10.             Janne Andreassen,Berlevåg Ap

11.             Geir Knutsen,Båtsfjord Ap

12.             Vibeke Andersen,Båtsfjord Ap

13.             Synøve Vassvik,Gamvik Ap

14.             Inge Bjørn Hansen,Gamvik Ap

15.             Jan Erik Raanes,Gamvik Ap

16.             Erik Johannessen,Hammerfest Ap

17.             Berit Hågensen,Hammerfest Ap

18.             Tommen Hermo,Hammerfest Ap

19.             Grethe Svendsen,Hammerfest Ap

20.             Christian B. Klaussen,Hammerfest Ap

21.             Elin M. Holmgren,Hammerfest Ap

22.             Adrian I. Dybvik,Hammerfest Ap

23.             Heidi M. Sletten,Hammerfest Ap

24.             Navn kommer,Hammerfest Ap

25.            Siv Gamst,Hasvik Ap

26.            Reidar Nilsen,Hasvik Ap

27.             Eldbjørg Mathisen,Karasjok Ap

28.            Olav Sara Nikkinen,Karasjok Ap

29.             Mikkel Ailo Gaup,Kautokeino Ap

30.             Inger Marit Bongo, Kautokeino Ap

31.            Kristin Johnse, Lebesby Ap

32.             Sigurd Rafaelsen, Lebesby Ap

33.             Bård Jahr, Loppa Ap

34.             Forfall,Loppa Ap

35.             Georg Mathisen,Måsøy Ap

36.             Ingalill Olsen,Måsøy Ap

37.             Magnhild Mathisen,Nesseby Ap

38.             Gunnar André Noste,Nesseby Ap

39.             Kjell Valter Sivertsen,Nordkapp Ap

40.             Roger Hansen,Nordkapp Ap

41.             Gry Jørgensen,Nordkapp Ap

42.             Roy Myrheim,Porsanger Ap

43.             Eva Øien,Porsanger Ap

44.             Agnete Masternes Hanssen,Porsanger Ap

45.             Roar Nesbø,Porsanger Ap

46.             Mariann W. Magga,Sør-Varanger Ap

47.             Thor Morten Bråteng,Sør-Varanger Ap

48.             Lena N. Bergeng,Sør-Varanger Ap

49.             Robert Nesje,Sør-Varanger Ap

50.             Jorid Kristensen,Sør-Varanger Ap

51.             Neoy Jangumporn,Sør-Varanger Ap

52.             Jarle Olsen,Sør-Varanger Ap

53.             Helga Pedersen,Tana Ap

54.             Frank Ingilæ,Tana Ap

55.             Hermann Westlie,Vadsø Ap

56.             Alesia Andreassen,Vadsø Ap

57.             Suzanne Holmgren,Vadsø Ap

58.             Kristian Wengen,Vadsø Ap

59.             Catrine Rosanoff Aronsen,Vardø Ap

60.             Robert Jensen,Vardø Ap

61.             Simon Kongsbak,AUF i Finnmark

62.             Thomas Fredrik Kristensen,AUF i Finnmark

63.             Andrine Klausen Simonsen,AUF i Finnmark

64.             Ingrid Kubban,AUF i Finnmark

65.             Gaute Henriksen,AUF i Finnmark

66.             Serine Larsen,AUF i Finnmark

67.             Elise Grønli Pettersen,AUF i Finnmark


Styret og fylkestingsrepresentanter med fulle rettigheter

68.          Kristina Hansen,Leder/AU

69.          Ståle Olsen,Nestleder/AU

70.          Marianne Sivertsen Næss,Studieleder/AU

71.          Odne Stunes,Styremedlem

72.          Wenche Pedersen,Styremedlem/KN

73.          Ulf Ballo,Styremedlem

74.          Ulf Tore Isaksen,Styremedlem

75.          Robert Wilhelmsen,Samepolitisk forum, felles repr.

76.          Silje Vollan Nilsen,AUF, leder

77.          Remi Strand,Fylkestingsgruppa, gruppeleder

78.          Ragnhild Vassvik,Fylkestingsgruppa, fylkesordfører

79.          Tarjei Jensen Bech,Fylkesvaraordfører

80.          Geir Ove Bakken,Fylkesråd

81.             Ragnhild Melleby Aslaksen,Fylkestingsrepresentant

82.             Jasmin Brix,Fylkestingsrepresentant

83.             Kari Lene Olsen,Fylkestingsrepresentant

84.             Ronny Wilhelmsen,Fylkestingsrepresentant

85.             Inga Berit Saga,Fylkestingsrepresentant

86.             Hanne I. Noste,Fylkestingrepresentant

87.             Sylvi Jane Husebye,Fylkestingsrepresentant


Gjester/tiltredende med tale- og forslagsrett

88.             Lill-Tove Ottesen,Fylkessekretær

89.             Runar Sjåstad,Stortingsrepresentant

90.            Espen Amundsen,AUF, fylkessekretær

91.             Shoaib Karim Naeem,Politisk rådgiver, Youngstorget

92.             Anniken Huitfeldt,Sentralstyret

 93.             Bjørg Tapio,Fagforbundet, regionsleder

94.             Bjørn Pedersen,Varaordfører, Lebesby

95.             Rune Rafaelsen,Ordfører, Sør-Varanger

96.             Terje Wikstrøm,Ordfører, Kvalsund

97.             Johan Vasara, Ordfører, Kautokeino

98.             Alf E. Jakobsen,Ordfører, Hammerfest

99.             Eva Huseby,Ordfører, Hasvik

100.         Monica Nielsen,Ordfører, Alta

101.         Tom Sottinen,Sametingsgruppa

102.         Cecilie Myrseth,Leder, Troms Ap

103.         Nils Ole Foshaug,Nestleder, Troms Ap

104.         Guro Vollan Nilsen,1.vara til styret

105.         Anne H. Solli,Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund


Sak 2 Konstituering

-Valg av møtefunksjonærer

Dirigenter:                     Inger Lise Balandin og Alf E. Jakobsen
                             
 Sekretærer:                  Inger Marit Bongo og Robert Nesje              


Redaksjonskomite:     Runar Sjåstad, leder
                                         Catrine Rosanoff Aronsen
                                         Ulf Tore Isaksen

                                        Siv Gamst 

                                         Mariann Wollmann Magga

                                         Helga Pedersen 

                                         Thomas Fredrik Kristensen, AUF 

                                         

Reisefordelingskomite: Espen Amundsen leder, Lill-Tove Ottesen


Sak 3 Avtalen mellom Finnmark og Troms i forbindelse med Fellesnemda

Styrets innstilling:

Årskonferansen slutter seg til fremforhandlet avtale mellom Finnmark og Troms AP. Styret får fullmakt til å gjøre justeringer i avtalen.


Avtalen mellom Finnmark og Troms i forbindelse med Fellesnemda 

1. Troms og Finnmark Ap er enige om at det skal arbeides videre opp mot beslutningstakere i Stortinget for å få opphevet tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark fylke.
 
 2. Troms og Finnmark Ap er enige om at man samtidig skal forholde seg til Stortingets vedtak og starte arbeidet i fellesnemda.
 
 3. Troms og Finnmark Ap er enige om liketall for de to fylkene i fellesnemnda, og vil straks fremme sak for å endre dette.
 
 4. Styringsmodellen i det nye fylket skal være parlamentarisme. Rådet skal bestå av 8 fylkesråder, hvorav 4 fra Finnmark og 4 fra Troms. Dette fordi dette gir best mulighet til rettferdig fordeling av ansvars- og beslutningsmyndighet mellom de to fylkene.
 
 5. Troms og Finnmark Ap er enige om å gjennomføre strengt nødvendige tiltak for å gjennomføre Stortingets vedtak om tvangssammenslåing før 1.1.2020.
 
 Videre settes det i gang et prosjekt for å beskrive status og kartlegge mulighetsrommet for de sammenslåtte fylkene. Herunder fremme forslag om funksjons- og oppgavefordeling. Fellesnemnda innstiller, forslagene skal behandles av det nye fylkestinget når det trer sammen, og det skal tas sikte på en rettferdig og hensiktsmessig fordeling, som også ivaretar Stortingets anmodning om å særlig ta hensyn til Finnmark. Det skal være politisk og administrativ ledelse både i Vadsø og i Troms. Fylkeshovedstaden skal være i Tromsø.
 
 6. Troms og Finnmark Arbeiderparti er enig om at dersom det er uenighet mellom Arbeiderpartiets nemndsmedlemmer, skal de respektive fylkesstyrene involveres før saken behandles i fellesnemnda.
 
 7. Leder i fellesnemnda skal være fra Troms. Nestleder i fellesnemnda skal være fra Finnmark.
 
 8. Det tas sikte på lik fordeling av kandidater fra Finnmark og Troms på fylkesvalgslista. Sak 4 Fellesnemda


Sak 5 Valgkamp


Sak 6 Forslag til endring av Finnmarksloven

Styrets innstilling:

Finnmarksloven gjelder det geografiske området Finnmark. Finnmarkseiendommens styres av et styre bestående av 6 personer, bosatt i Finnmark, oppnevnt av et representantskap.


Representantskapet velges av Sametinget og Fylkestinget i Troms og Finnmark med 10 representanter hver. Representantene velges etter forholdstallsvalg ut fra valgresultatet i valgkretsene i Finnmark. Representantene skal være valgt inn i de respektive ting og være bosatt i Finnmark. Representantskapet møtes minimum 1 gang pr år. 


Representantskapet ledes samlet av lederen for de de to største politiske grupperingene valgt av henholdsvis Sametinget og Fylkestinget. Representantskapet skal behandle årsmelding og regnskap fra Finnmarkseiendommen, samt velge styre. Alle saker avgjøres med et flertall av representantskapets medlemmer.


Styret skal bestå av 3 medlemmer, med 3 varamedlemmer foreslått av grupperingen fra Sametinget og 3 medlemmer, med 3 varamedlemmer foreslått av grupperingen fra Fylkestinget. Styrets medlemmer skal være bosatt i Finnmark. Funksjonstid for styrets medlemmer er 2 år. Styrets medlemmer kan gjenvelges 2 ganger. 


Representantskapet skal også velge 2 medlemmer med personlige varamedlemmer til Finnmarkseiendommens kontrollutvalg, en foreslått fra grupperingen fra Sametinget og en fra grupperingen fra Fylkestinget.


Hvert tredje år skal Finnmarks ordførere inviteres til å delta på representantskapets møte for å drøfte og anbefale eierstrategier overfor styret. Prinsipper for deling av eventuelt overskudd skal inngå i disse anbefalingene.


Finnmarkseiendommens administrasjon er sekretariat for representantskapet.


Sak 7 Oppvekstutvalgets innstilling