Kandidat

Lena Norum Bergeng

Varaordfører, 48 år, bor i Kirkenes. Gjenvalg.

Lena Norum Bergeng

Jeg er gift har to voksne sønner og hund. Jeg stiller til valg som Arbeiderpartiets varaordførerkandidat fordi jeg ønsker å bidra til at Sør-Varanger samfunnet skal bli en enda bedre kommune å leve hele livet i.

Jeg har sittet to perioder i kommunestyret og formannskapet, den siste også som varaordfører, og jeg ønsker å fortsette arbeidet med å bli en heltidskommune. Jeg vil fortsette jobben for å at Sør-Varanger kommune skal være attraktiv for ungdom som ønsker å satse på yrkesfag og legge til rette for lærlinger både i offentlig og privat sektor.

Jeg vil arbeide for at Sør-Varanger kommune skal ha et rikt kultur- og idrettstilbud og legge til rette for at den gode dugnadsånden og frivilligheten vi har i våre lag og foreninger kan fortsette.

Etter åtte år i kommunestyret har jeg opparbeidet meg en god erfaring og vet at det også vil bli krevende å være kommunepolitiker de neste fire årene, men jeg mener at jeg enda har mye å bidra med i Sør-Varanger samfunnet og er klar for nye fire år!