Kandidat

Lena Norum Bergeng

Mitt navn er Lena Bergeng og jeg jobber som Innkjøper hos Hærens operasjonsstøtteavdeling Høybuktmoen leir Viktige saker for meg er at ansatte i Sør-Varanger kommune som ønsker det skal få hele stillinger fremfor deltidsstillinger. Å opprettholde møteplasser for eldre og de svakeste i samfunnet vårt som Kilden, Utsikten og Møteplassen og opprettholde de tilrettelagte arbeidsplassene vi har ved Grenseprodukter og Brendselsutsalget. Jeg ønsker å øke antall lærlinger i kommunen, slik at vi har minst to lærlinger pr. tusen innbyggere. Jeg ønsker økt fokus på Universell utforming, slik at Sør-Varanger kommune blir en god og trygg kommune for alle. Jeg meldte meg inn i Arbeiderpartiet i 2007 og ble aktiv politisk fordi jeg er engasjert i hele Sør-Varanger samfunnet og vil gjerne bidra til at vår kommune blir en enda bedre kommune å bo i. I 2007 hadde jeg to barn i grunnskolen og en ny Kirkenes skole var den gang min viktigste politiske sak.