Kandidat

Stein Thomassen

Stein Thomassen (58) er varaordfører i Loppa kommune, og har lang politisk erfaring. Han har utdanning fra maritim høgskole, og arbeidserfaring fra privat og offentlig sektor, samt flere styreverv. Stein jobber på driftsavdelingen i Loppa kommune, og har to voksne sønner.

Stein Thomassen

- Jeg ønsker å jobbe for å snu den negative befolkningstrenden, og vil utfordre innbyggere, næringslivet og politikerne til å jobbe tettere sammen for å få dette til. Jeg er krystallklar på at Loppa bør forbli egen kommune.

Det er viktig å skape gode rammebetingelser for eksisterende og nye næringsaktører, og vi vil bl.a. legge til rette for boligbygging i samarbeid med næringslivet. Forbedring av offentlige kommunikasjoner og bolyst og trivsel er også saker jeg vil ha stor fokus på.

Jeg vil også satse på gode samarbeidsløsninger for å sikre et godt og effektivt tjenestetilbud til befolkningen.