Kandidat

Merete Nilsen

Merete (48) er opprinnelig fra Hammerfest, er gift med Roy og har en sønn og en datter. Merete jobber som helsesekretær på SANKS.

Merete Nilsen

Bli bedre kjent med Merete Nilsen:

Jeg vil være med på å gjøre Porsanger til en god kommune å bo i for alle uansett alder og bakgrunn, om man er nyinnflyttet eller oppvokst i kommunen, bor i distriktet eller i selve kommunesenteret.

Jeg er spesielt opptatt av helse og omsorg, da med tanke på stadige større krav til kommunene, og spesielt innen psykiatrien da dette er en gruppe som stadig vokser blant oss.

Jeg vil jobbe for at ingen skal falle utenfor, men få den hjelpa de har krav på. Jeg vil være med på å bidra til et lokalsamfunn der alle får en mulighet til å ha en trygg og god oppvekst i samfunnet.