Kandidat

Mariann Wollmann Magga

Bli bedre kjent med Mariann Wollmann Magga:

Mitt navn er Mariann Wollmann Magga og jeg bor på Sandnes. Jeg er selvstendig næringsdrivende innen IT (Rein Data), men er i et engasjement hos DigForsk AS. I tillegg jobber jeg med familiens reindrift. Jeg har vært sametingsrepresentant 2010-2017, og vara i kommunestyret 2011-15, og er nå fast medlem. Er også medlem av Formannskapet. Mine fanesaker er at barn skal ha en trygg skolegang der trivsel og læring er resultatet. Mobbing og trakassering er noe jeg vil ta tak i, og få fulgt opp sånn at færre opplever dette. Muligheter for næringsutvikling for primær- og kunnskapsbaserte næringer er vesentlig for at vi kan ha et variert næringsliv i kommunen. Da er vi også avhengig av en funksjonell og fornuftig infrastruktur for hele Sør-Varanger.