Kandidat

Hilde Barbro Søraa

Jeg vil gjerne være med å utvikle Alta videre. Å kunne fødes i Alta, ha en god oppvekst, og trygge rammer når man eldes ligger mitt hjerte nær. Til dette trenger alle sider av samfunnet å tilrettelegges. Både det private næringslivet og de offentlige oppgavene. Jeg er veldig engasjert i byen min. Jeg trener kampsport og er trener i Alta TKD klubb. Det er nødvendig for små klubber å bli sett og hørt. Jeg sitter også i styret i BUL så mitt engasjement er godt spredt. Til daglig finner du meg på fødestua i Alta.