Kandidat

Odne Harald Stunes

Bor i Bjørnevatn og jeg er lærer ved Kirkenes ungdomsskole. Viktige saker for meg er kultur, idrett og samferdsel. Sør-Varanger kommune har et rikt og spennende kulturelt mangfold som skal ivaretas og styrkes. Dette er viktig i et samfunn for å utvikle toleranse og fellesskap. Kulturlivet, idrett og lokallag skal være tilgjengelig og inkluderende, uansett om du bor i bygd eller by. Kommunen vår er sentral i nordområdepolitikken. Jeg er opptatt av at vi i større grad legger til rette for å styrke kunnskapen vår som en moderne aktør i et geopolitisk midtpunkt. Arbeiderpartiet har en historie som et kulturpolitisk parti og som toneangivende i nordområdepolitikken. Jeg er sosialdemokrat og det var derfor naturlig for meg å velge Arbeiderpartiet for å kunne påvirke utviklingen og retningen for vår spennende kommune.