Representant

Bjørn Inge Mo

Bjørn Inge Mo er vår fylkesrådslederkandidat. Han har lang fartstid i politikken, er bonde og bosatt i Kåfjord.

Bjørn Inge Mo

Hjertesaken til Bjørn Inge Mo er at samfunnet stiller opp når folk trenger det. Det sosiale samfunnsansvaret må styrkes, ikke bygges ned. Bjørn Inge vil arbeide for næringspolitikk og for å styrke lokalt eierskap, samt kulturpolitikk for å skape glede og trivsel.