Representant

Ulf Trygve Ballo

Bor i Tana og er bonde. Ulf er også vara til Stortinget.