Styremedlem

Roar Nesbø

Roar er opprinnelig fra Hammerfest, men har bodd i Lakselv siden 2009 og jobber som elektriker. Roar har alltid vært engasjert i kampen for et rettferdig samfunn.

Roar Nesbø

Bli bedre kjent med Roar Nesbø:

Vi trenger et varmt samfunn, der alle er inkludert. Fattige og rike, syke og friske, gamle og unge skal alle føle seg hjemme og ivaretatt i Porsanger kommune. Ingen skal føle seg utrygg i Porsanger.

Jeg vil jobbe for et fremtidsrettet, inkluderende og trygt Porsangersamfunn. Vi skal levere gode tjenester som er nødvendig for den enkeltes og samfunnets sikkerhet.

Distriktene og Finnmark står overfor store utfordringer i fremtiden med stadig sentralisering. Det må være en felles politisk enighet om å finne Porsangers plass i fremtiden, og legge til rette for å kunne leve og drive i fjorden vår.