Styremedlem

Robert Nesje

Lærer, 52 år, bor i Kirkenes.

Robert Nesje

Jeg vil i neste periode jobbe for at befolkningen i Sør-Varanger føler at de blir ivaretatt på best mulig måte av kommunen. Og at de som leverer tjenester på vegne av kommunen skal ha de beste forutsetningene for å gjøre en god jobb.