Styremedlem

Robert Nesje

Lærer, 53 år, bor i Kirkenes.

Robert Nesje

Jeg vil jobbe for at Sør-Varanger skal bli ett godt sted å bo og jobbe.

Å legge til rette for nyetableringer innenfor næringer som ønsker å starte opp i kommunen blir avgjørende viktig, samtidig som vi må ta vare på eksisterende næringsliv og bidra til utvikling av disse.

Det må jobbes for å få nok plasser til de som ønsker å få en barnehageplass og for god kvalitet i oppvekstsektoren.

I en krevende tid ligger nøkkelen til å løse mange av de utfordringer vi står ovenfor i et nært samarbeid mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og politikere

Vi løser utfordringene best i fellesskap!